Uwaga na niskie temperatury! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Uwaga na niskie temperatury!

W związku z nastaniem okresu niskich temperatur, policjanci apelują, nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! Jeśli widzimy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu alarmujmy odpowiednie służby. Wystarczy jeden telefon na Policję lub Straż Miejską, aby uratować komuś życie.

W całym powiecie bełchatowskim policjanci współpracują z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, na bieżąco uzgadniając zasady postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej pomocy i opieki. Dzielnicowi w czasie codziennych służb sprawdzają pustostany, altany i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Policjanci mają wiedzę na temat instytucji i placówek, do których należy skierować osoby potrzebujące, o czym także informują zainteresowane osoby.

Niskie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób znajdujących się pod działaniem alkoholu. Dlatego zwracamy się z apelem o reagowanie i informowanie służb porządkowych o każdym przypadku ujawnienia osoby leżącej na chodniku, czy śpiącej na ławce.

Nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących, którym grozić może zamarznięcie. Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997 możemy uratować czyjeś życie.