Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie odbyło się szkolenie z zakresu realizacji procedury Niebieskiej Karty. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół powiatu bełchatowskiego, dzielnicowi oraz pracownicy socjalni. Szkolenie poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk wspólnie z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego MOPS w Bełchatowie – Ewą Woźniak.

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie była inicjatorem piątkowego szkolenia z zakresu procedury Niebieskiej Karty, w którym udział wzięło blisko 50-ciu przedstawicieli wszystkich szkół powiatu bełchatowskiego. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, teoretycznej, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego z Bełchatowa, p. Ewa Woźniak, współprowadząca szkolenie, omówiła, na czym polega procedura Niebieskiej Karty, zasady wypełniania formularzy dotyczących przemocy domowej oraz dane statystyczne obrazujące zjawisko przemocy na terenie miasta Bełchatowa.  

Następnie głos zabrał mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, który mówił o skali zagrożenia przemocą domową w całym powiecie bełchatowskim i o relacjach pomiędzy procedurą Niebieskiej Karty, a procedurą karną, związanąlijhv ze ściganiem sprawców przemocy domowej. Komendant podkreślał bardzo ważną rolę, jaką w procedurze winni odgrywać  pedagodzy szkolni i nauczyciele.

Po części teoretycznej, uczestnicy wzięli udział w warsztatach. Podzieleni na 5-osobowe zespoły, pracowali na konkretnych przykładach przygotowanych w formie kazusów. Każda grupa wypełniała formularz Niebieskiej Karty i omawiała na forum dany „przykład” skupiając się na działaniach, jakie należy podjąć, aby pomóc rodzinie.

Niestety przemoc domowa stanowi wciąż poważny problem społeczny. Procedura Niebieskiej Karty, jak i inne rozwiązania wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez systematyczne ich stosowanie pozwalają coraz sprawniej walczyć z tym szkodliwym społecznie zjawiskiem. Temu służy m.in. organizowanie tego typu szkoleń.