„STOP” w Grudnej - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

„STOP” w Grudnej

W trosce o bezpieczeństwo przejeżdżających przez skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 480 z drogą krajową 74 w m. Grudna w gm. Szczerców, zamontowano migające znaki „STOP”, które charakteryzują się dobrą widocznością w dzień i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych.

Skrzyżowanie w Grudnej było jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w powiecie bełchatowskim. Co roku dochodziło tam do wielu wypadków i kolizji. W lutym tego roku dzięki staraniom samorządowców i policji, przy skrzyżowaniu wstawiono ostrzegawcze, pulsacyjne światła. Dzięki nim liczba zdarzeń drogowych w tym miejscu spadła o około 40%. Na tym jednak nie zaprzestano.

Dzisiaj, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 480 z drogą krajową 74 w m. Grudna odbyło się spotkanie Wójta Gminy Szczerców – Krzysztofa Kamieniaka, I Z-cy Komendata Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomasza Jędrzejczyka oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – kom. Marcina Kucnera związane z kolejnymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szczególności chodzi tu o ustawienie znaku „STOP” z migającym podświetleniem, który z pewnością jest zauważalny z daleka. Dodatkowo, dzięki usunięciu rozłożystych i wysokich krzewów, zwiększyła się widoczność całego skrzyżowania. Efekty mogą ocenić sami kierowcy przejeżdżający w tym rejonie.