Święto Policji 2018 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Święto Policji 2018

24 lipca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów przy tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na wschodzie w 1940 roku. Następnie, o godzinie 11.00 w Miejskim Centrum Kultury nastąpiło wręczenie nominacji na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości – nadkom. Tomasza Kaszewskiego, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Tomaszowi Olczykowi. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – insp. Karol Mielczarek przywitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Starosta Powiatu Bełchatowskiego – Waldemar Wyczachowski, Prezydent Bełchatowa – Mariola Czechowska, Prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie – Robert Sobczak, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie – Monika Rorat, Zastępca Komendanta Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie – Krzysztof Kowalczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów – Jarosław Zając oraz przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji społecznych, rodziny policjantów. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższy stopień służbowy funkcjonariuszom bełchatowskiej komendy. Z okazji tegorocznego Święta Policji awansowało 63 policjantów (1 w korpusie oficerów starszych, 4 w korpusie oficerów młodszych, 35 w korpusie aspirantów, 16 w korpusie podoficerów oraz 7 w korpusie szeregowych). Akty mianowania wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Tomasz Olczyk, któremu towarzyszył Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Tomasz Olczyk, który podziękował za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz trud i wysiłek włożone w pełnienie codziennej służby. Następnie głos zabrali Starosta Powiatu Bełchatowskiego oraz Prezydent Miasta Bełchatowa, którzy również podziękowali funkcjonariuszom za codzienną i niełatwą służbę oraz życzyli dalszych sukcesów.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas w tym dniu swoją obecnością, serdecznie dziękujemy, a mianowanym policjantom gratulujemy!