Zryw Wolnych Serc 2016 - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Zryw Wolnych Serc 2016

Gest bicia serca wykonywany o tej samej godzinie przez wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki połączył bełchatowskich policjantów, samorządowców, nauczycieli, studentów, uczniów, rodziców i dziadków - wszystkich, którym bliska jest idea życia wolnego od uzależnień.

Tradycyjnie, jak od trzech lat tak i w tym roku, bełchatowscy policjanci włączyli się w organizację "Zrywu Wolnych Serc" – happeningu profilaktycznego w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. W dniu 1 czerwca 2016 roku, punktualnie o godzinie 12.00, zgromadzeni  w  auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, studenci Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie, kadra akademicka, policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, strażacy, samorządowcy, kierownicy instytucji pomocowych, wolontariusze organizacji pozarządowych, rodzice, dziadkowie, gestem bicia serca wyrazili  swe poparcie dla idei wolności od uzależnień, wrażliwości na drugiego człowieka, woli niesienia mu wsparcia i pomocy. Zainteresowanie i powszechny aplauz zebranych – około 350 uczestników spotkania - zyskał profesor Mariusz Jędrzejko z Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk, który ekspresyjnie poprowadził warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. W ramach wydarzenia przeprowadzono interesującą i emocjonalną dyskusję panelową z udziałem ekspertów w dziedzinie  zapobiegania i leczenia uzależnień: mł. insp. Tomasza Jędrzejczyka – I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Łodzi i wieloletniego Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kapitan Renaty Tybury – doświadczonej terapeutki, Kierownika Wydziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Garwolinie, Jacentego Pajkerta – długoletniego Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie, Lucyny Januszewskiej – wolontariuszki Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny, Anny Pudlak – ratownika medycznego i Prezesa Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie, Roberta Rakoczego – strażaka i profilaktyka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie oraz profesora Adama Jaworskiego – Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowi Społecznej Akademii Nauk. Happening wzbogacili recytacją, tańcem i piosenką uczniowie szkół z powiatu bełchatowskiego. W pokazie musztry zaprezentowali się natomiast licealiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie. Happeningowi towarzyszyły pokazy sprzętu policyjnego i wozów bojowych straży pożarnej, akcja znakowania rowerów i przedmiotów wartościowych oraz warsztaty w udzielaniu pomocy przedmedycznej w wykonaniu wolontariuszy ze Sztabu Ratownictwa w Bełchatowie.
 

 • Bełchatowscy policjanci włączyli się w organizację zrywu wolnych serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016
 • Zryw Wolnych Serc 2016