Podziękowania dla policjantów

Podziękowanie od dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów SP w Domiechowicach za całoroczne spotkania.