Podziękowania dla policjantów

Podziękowanie od Rady Rodziców SP 1 za współpracę przy organizacji koncertu charytatywnego i kwesty...