Drużbice - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy asp. Marcin JANECZEK

 

tel. 44 631 10 77, tel.kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1stycznia  do 30 czerwca 2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców są przypadki spożywania alkoholu w miejscach objętym zakazem, tj. w obrębie stacji paliw ”Bliska” w miejscowości Drużbice Kolonia 96A, co narusza przepis art 43.ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakładany cel do osiągnięcia: całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia  poprzez informowanie społeczności lokalnej w trakcie obchodu o zaistniałym zagrożeniu oraz motywowanie do natychmiastowego poinformowania Policji w celu wyeliminowania wskazanego zagrożenia, informowanie właścicieli i pracowników stacji o konsekwencjach prawnych pojawiającego się zagrożenia. Bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenia z art. 43.ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 


 


 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy mł. asp. Łukasz MULARCZYK

 

tel. 44 631 10 77, tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia - to niewystarczające i nieczytelne oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym w rejonie służbowym 22 na terenie gminy Drużbice. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawniania działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. Zakładany cel, to zwiększanie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznakowania nieruchomości numerem porządkowym oraz doprowadzenie do oznakowania jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym oraz poprawienia nieczytelnych i niewystarczających oznakowań. Proponowane działania to: głównie informowanie mieszkańców o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku ( art.64 Kodeksu Wykroczeń); informowanie mieszkańców o tym, że brak właściwego oznakowania nieruchomości jest poważnym utrudnieniem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek; kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz wyciąganie konsekwencji prawnych w przypadku niewywiązywania się z takiego obowiązku.