Drużbice - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy mł. asp. Marcin JANECZEK

 

tel. 44 631 10 77, tel.kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz zagrożeniami nanoszonymi na  Krajową  Mapę Zagrożeń  Bezpieczeństwa w rejonie służbowym nr 21 znajdującym się na terenie gm. Drużbice,  zdiagnozowanym zagrożeniem są przypadki niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt hodowlanych oraz domowych przez ich właścicieli. Zachowanie takie  może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa  i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia poprzez częste kontrole w rejonie. 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy asp. szt. Grzegorz WARCHOLIŃSKI

 

tel. 44 631 10 77, tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

W rejonie służbowym nr 22, znajdującym się na terenie gm. Drużbice, na podstawie rozmów z mieszkańcami, jak i zgłoszeń zamieszczanych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie polegające na niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych (najczęściej psów) jak i hodowlanych, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel: całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia poprzez częste kontrole rejonu.