Rusiec - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Ruścu

 

 

Rejon służbowy nr 19 - dzielnicowy mł. asp. Sofiane MELAINE

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 126

adres emeil: dzielnicowy.rusiec19@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 19 rejonu należą miejscowości: Andrzejów, Antonina,  Błaś, Dębina, Jastrzębice, Kilińskiego, Koch, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Rusiec(ulice Dąbrowskiego, Dworcowa, Kilińskiego, Koniecpolskiego, Konopnicka, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Południowa, Rybna Słoneczna Spacerowa, Świerczewskiego, Wieluńska, Zielona, Żeromskiego), Rusiec Kolonia, Sówki, Zagrodniki, Zalas, Żary.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 PP Rusiec w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Zdiagnozowanym na podstawie KMZB zagrożeniem występującym w tym rejonie jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywwczego w miejscowości Rusiec przy ul. Stanisława Żeromskiego. Zakładany cel - wyeliminowanie bądź ograniczenie tego zjawiska poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego, eagowanie na wykroczenia,  współpraca z Urzędem Gminy Rusiec oraz lokalną społecznością. 

Rejon służbowy nr 20 - dzielnicowy asp. szt. Roman PŁUCIENNIK

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 009

adres emeil: dzielnicowy.rusiec20@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 20 rejonu należą miejscowości: Aleksandrów, Annolesie, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie Kolonia, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 PP Rusiec w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Zdiagnozowanym na podstawie KMZB zagrożeniem występującym w tym rejonie jest spożywanie alkoholu w Dąbrowie Rusieckiej w miejscach objętych zakazem. Zakładany cel - wyeliminowanie bądź ograniczenie tego zjawiska poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego, współpraca z sołtysem oraz mieszkańcami.