Rusiec - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Ruścu

 

 

Rejon służbowy nr 19 - dzielnicowy mł. asp. Sofiane MELAINE

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 126

adres emeil: dzielnicowy.rusiec19@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 19 rejonu należą miejscowości: Andrzejów, Antonina,  Błaś, Dębina, Jastrzębice, Kilińskiego, Koch, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Rusiec(ulice Dąbrowskiego, Dworcowa, Kilińskiego, Koniecpolskiego, Konopnicka, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Południowa, Rybna Słoneczna Spacerowa, Świerczewskiego, Wieluńska, Zielona, Żeromskiego), Rusiec Kolonia, Sówki, Zagrodniki, Zalas, Żary.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 PP Rusiec w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Zdiagnozowanym na podstawie KMZB zagrożeniem występującym cyklicznie jest parkowanie pojazdów w miejscu niedozwolonym na ul. Wieluńskiej w Ruścu w ciągu drogi K74 przy zakładzie PAMAPOL SA. Zakładany cel - zminimalizowanie tego zjawiska poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego. 

Rejon służbowy nr 20 - dzielnicowy asp. szt. Roman PŁUCIENNIK

 

tel. 43 676 60 07, tel.kom. 516 438 009

adres emeil: dzielnicowy.rusiec20@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 20 rejonu należą miejscowości: Aleksandrów, Annolesie, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie Kolonia, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 PP Rusiec w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym; zdiagnozowanym zagrożeniem (sygnalizowanym zgłoszeniami na KMZB) jest spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w Dąbrowie Rusieckiej, szczególnie w rejonie przystanku autobusowego i sklepu na wysokości posesji nr 42. Zakładany cel - zminimalizowanie tego zjawiska poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego.