Szczerców - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Szczerców

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Szczercowie

 

 

Rejon służbowy nr 25 - dzielnicowy sierż. szt. Paweł Wódka

 

tel. 44 631 80 07,t el. kom. 516 437 932

adres emeil:dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 25 rejonu należą miejscowości: Dubie, Edwardów, Firlej, Grudna, Józefina, Kolonia Szczercowska, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, Podklucze, Podżar, Rudzisko, Szczercowska Wieś, Szczerców (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Cicha, Cmentarna, Częstochowska (1-25 numery nieparzyste, 2-10 numery parzyste), Głowackiego, Jarzębinowa, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łaska, Mickiewicza, Narutowicza, Norwida, Piłsudskiego, Piotrkowska, Plac Św. Floriana, Polna, Polski Sierpień, Poniatowskiego, Północna, Pułaskiego, Reymonta, Rzeczna, Skryta, Strumykowa, szkolna, Targowa, Tenusa, Wąska, Wiśniowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego), Szubienice, Zagadki, Załuże, Zbyszek, Żabczanka

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

 

W rejonie służbowym głównym zdiagnozowanym zagrożeniem jest zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Zagrożenie to najczęściej występuje w samym centrum Szczercowa, skupionym wokół Placu Świętego Floriana i sklepu nocnego „Zagłoba” oraz rozległego obszarowo obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego, tzw. „Wyspy”, gdzie występuje bardzo duże nagromadzenie osób, głównie młodzieży i osób z elementu przestępczego. Zakładany cel do osiągnięcia - ograniczenie zjawiska zakłócenia spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego, patroli interwencyjnych, współpracę ze Strażą Gminną w Szczercowie i obserwację miejsc zagrożonych przy pomocy kamer monitoringu.

  

Rejon służbowy nr 26 - dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Kapelańczyk

tel. 44 631 80 07, tel. kom. 516 437 972

adres emeil:dzielnicowy.szcercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 26 rejonu należą miejscowości: Bednarze, Borowa, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Dzbanki, Janówka, Kieruzele, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Leśniaki Chabielskie, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza Chabielska, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Tatar, Trakt Puszczański, Szczerców( ulice: Częstochowska 12-58 numery parzyste, Częstochowska 27-59 numery nieparzyste), Kącik, Leśna, Mokra, Piaskowa, Pod Lasem, Polowa, Południowa, Praga, Słoneczna, Wschodnia

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

W rejonie służbowym głównym problemem jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Chabielice. Do tego typu wydarzeń dochodzi najczęściej w porze wieczorowej, weekendy oraz wakacje. Powyższe informacje pochodzą od mieszkańców, jak również z analizy przeprowadzanych interwencji i własnych spostrzeżeń. Oczekiwania społeczne w tym kierunku to przede wszystkim zwiększenie liczby patroli policyjnych. Zakładany cel - wyeliminowanie lub zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec sprawców wykroczeń.