Szczerców - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Szczerców

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Szczercowie

 

 

Rejon służbowy nr 25 - dzielnicowy sierż. szt. Paweł Wódka

 

tel. 44 631 80 07,t el. kom. 516 437 932

adres emeil:dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 25 rejonu należą miejscowości: Dubie, Edwardów, Firlej, Grudna, Józefina, Kolonia Szczercowska, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, Podklucze, Podżar, Rudzisko, Szczercowska Wieś, Szczerców (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Cicha, Cmentarna, Częstochowska (1-25 numery nieparzyste, 2-10 numery parzyste), Głowackiego, Jarzębinowa, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łaska, Mickiewicza, Narutowicza, Norwida, Piłsudskiego, Piotrkowska, Plac Św. Floriana, Polna, Polski Sierpień, Poniatowskiego, Północna, Pułaskiego, Reymonta, Rzeczna, Skryta, Strumykowa, szkolna, Targowa, Tenusa, Wąska, Wiśniowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego), Szubienice, Zagadki, Załuże, Zbyszek, Żabczanka

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

W rejonie służbowym nr 25 głównym zdiagnozowanym zagrożeniem jest zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Zagrożenia te najczęściej występują w samym centrum Szczercowa w obrębie Placu Świętego Floriana, sklepu „Zagłoba” przy ul. Częstochowskiej 1, roległego obszaru obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego, tzw. Wyspy oraz deptaka wzdłuż rzeki Widawka, a w szczególności nowo powstałej części pomiędzy mostami na ul. Częstochowskiej i ul. Łaskiej z centralnie usytuowanym punktem widokowym, gdzie występuje duże nagromadzenie młodzieży oraz osób z elementu przestępczego. Zakładany cel do osiągnięcia - dążenie do ograniczenia tego typu zagrożeń poprzez zwiększenie liczby patroli policyjnych w rejonie zagrożonym i sprawniejszą reakcję na zdiagnozowane zagrożenia, jak również poprzez współpracę ze Strażą Gminną i obserwację kamer monitoringu. Zadania będą realizowane systematycznie podczas pełnionej służby obchodowej. 

Rejon służbowy nr 26 - dzielnicowy mł. asp. Grzegorz Kapelańczyk

tel. 44 631 80 07, tel. kom. 516 437 972

adres emeil:dzielnicowy.szczercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 26 rejonu należą miejscowości: Bednarze, Borowa, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Dzbanki, Janówka, Kieruzele, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Leśniaki Chabielskie, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza Chabielska, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Tatar, Trakt Puszczański, Szczerców( ulice: Częstochowska 12-58 numery parzyste, Częstochowska 27-59 numery nieparzyste), Kącik, Leśna, Mokra, Piaskowa, Pod Lasem, Polowa, Południowa, Praga, Słoneczna, Wschodnia

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

W rejonie służbowym głównym problemem jest parkowanie pojazdów w sposób nieprawidłowy, nie zachowujących odpowiednio wymaganej przepisami odległości od oznaczonego przejścia dla pieszych na ul. Kącik oraz skrzyżowania  ul. Kącik z ul. Częstochowską w Szczercowie.  Informacje takie pochodzą od mieszkańców, zgłoszeń na KMZB oraz z analizy przeprowadzanych interwencji i własnych spostrzeżeń. Oczekiwania społeczne w tym kierunku to przede wszystkim zwiększenie liczby patroli policyjnych, stworzenie msc. parkingowych. Zakładany cel - wyeliminowanie lub zminimalizowanie procederu nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscach zabronionych poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec sprawców wykroczeń.