Zelów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie


Rejon służbowy nr 12 – dzielnicowy asp. Łukasz Luba

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 516 438 175

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 12 rejonu należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Pl. Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym -  głównym problemem występującym na tym terenie jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów na rogu skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Kościuszki, przy tzw. "lodziarni". Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy ograniczają widoczność dla kierujących skręcających w lewo z ulicy Kościuszki. Zakładany cel -  zminimalizować ilość nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, co zwiększy bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Wzmożenie obchodu w miejscu i czasie występowania zjawiska. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Zelowa oraz informowanie mieszkańców.

  

Rejon służbowy nr 13 – dzielnicowy asp. szt. Marcin ŚWIERCZYŃSKI

 

tel. 44 631 41 48,tel. kom. 690 115 343

adres email:dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 13 rejonu należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr II Zelowa wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócanie ciszy nocnej w rejonie bloków na os. Płocka i przy ul. Żeromskiego. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie zjawiska poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami swojej dzielnicy oraz uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy st. sierż. Jakub Karpiński

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 516 438 199

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 14 rejonu należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew,  Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego wynika, że najbardziej uciążliwym problemem jest niewystarczające i nieczytelne oznakowanie nieruchomości , co utrudnia prace służbom porządkowym. Zakładany cel do osiągnięcia  -  prawidłowe oznakowanie posesji. Utrzymywanie stałego kontaktu z sołtysem i mieszkańcami. 

Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

 

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 690 115 342

adres email:dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 15 rejonu należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr IV gminy Zelów - nielegalne wysypiska śmieci na działkach, gruntach, kompleksach leśnych. Zakładany cel do osiągnięcia  - wyeliminowanie tych zjawisk poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami dzielnicy, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, legitymowanie osób znajdujących się w pobliżu zagrożonych miejsc, współpraca z sołtysami i właścicielami sklepów w obrębie których występuje zdiagnozowane zagrożenie.