Zelów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie

 


Rejon służbowy nr 12 –

 

 

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 516 438 175

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 12 rejonu należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Pl. Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym - Parking przy ul. Traugutta – ul. Poznańska – nielegalne wyścigi samochodowe oraz spożywanie alkoholu i zaśmiecanie terenu parkingu w porach wieczorowo-nocnych.Zakładany cel - wyeliminować zjawisko nielegalnych wyścigów, zminimalizować ilość wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu i zaśmiecania poprzez działania prewencyjne
i represyjne. Wzmożenie obchodu w miejscu i czasie występowania zjawiska. Skierowanie odpowiednich patroli w służbie ponadnormatywnej.

  

Rejon służbowy nr 13 – dzielnicowy asp. szt. Marcin ŚWIERCZYŃSKI

 

tel. 44 631 41 48,tel. kom. 690 115 343

adres email:dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 13 rejonu należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr II Zelowa wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócanie ciszy nocnej w rejonie bloków na os. Płocka i przy ul. Żeromskiego. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie zjawiska poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami swojej dzielnicy oraz uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy asp. Marcin POSPISZYŁ

 

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 516 438 199

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 14 rejonu należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew,  Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr III gm. Zelów wynika, że najbardziej uciązliwym problemem jest nieumieszczanie numerów porządkowych na posesjach. Zakładany cel – wyeliminowanie tego zjawiska poprzez prawidłowe oznaczenie posesji tabliczkami z numerami przez właścicieli, użytkowników, administratorów budynków. Informowanie mieszkańców o tym obowiązku podczas spotkań sołeckich, umieszczanie informacji w gablotach tablic informacyjnych w sołectwach. 

Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

 

tel. 44 631 41 48, tel. kom. 690 115 342

adres email:dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 15 rejonu należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr IV gminy Zelów - spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Zakładany cel do osiągnięcia  - wyeliminowanie zjawiska poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami swojej dzielnicy oraz uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli reakcji obywateli na zmniejszanie zagrożenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.