Miasto i Gmina Zelów

Sprawozdanie z konsultacji - 30 marca 2016

W dniu 30 marca 2016 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach odbyły się konsultacje społeczne, w których udział wzięło 40 osób.

Wśród uczestników byli m.in. dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach, pensjonariusze ŚDS w Walewicach, mieszkańcy gm. Zelów, policjanci. Tematyka spotkania obejmowała głównie bezpieczeństwo osób starszych w związku z licznymi w całej Polsce oszustwami „na wnuczka, „na policjanta” i in. Podczas dyskusji omówiono metody działania sprawców, ich zachowania oraz sposoby jak nie paść ofiarą oszustów. W trakcie konsultacji uczestnicy poruszyli następujące problemy: a) mieszkańcy ŚDS zgłaszają, że rowerzyści poruszają się po chodnikach, czym stwarzają zagrożenie dla ruchu pieszych;  Stanowisko: obecny na miejscu Komendant poinformował, że temat ten jest znany funkcjonariuszom, którzy reagują na wszelkie przejawy łamania prawa w tym względzie; b) uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę na brak chodników i dróg rowerowych na terenie gm. Zelów oraz niekorzystanie z odblasków poza terenem zabudowanym, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; Stanowisko: Komendant oznajmił, że uwagi dotyczące braku chodników i dróg rowerowych zostaną przekazane do odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego w Zelowie; ponadto poinformował, że policjanci zdecydowanie reagują na popełniane wykroczenia związane z brakiem odblasków; c) mieszkańcy zgłosili fakt wylewania nieczystości na ul. Kościuszki w Zelowie; Stanowisko: Komendant poinformował, że powyższe działanie jest nielegalne i stanowi wykroczenie; dodał, że zgłoszony problem zostanie ujęty w zadaniach do służby policjantów oraz zgłoszony do właściwego urzędu; Uczestnicy konsultacji wyrazili chęć ponownego spotkania, które wstępnie zaplanowano na II połowę kwietnia br.

Powrót na górę strony