Miasto i Gmina Zelów

Konsultacje społeczne 1 - 29 luty 2016

W okresie 01 – 29.02.2016 na terenie miasta i gminy Zelów przeprowadzono jedną powiatową i jedną gminną konsultację społeczną, w których łącznie udział wzięło 61 osób.

Wśród uczestników byli m.in. Burmistrz Zelowa, Z-ca Burmistrza Zelowa, Komendant OSP w Zelowie, Prezes LZS w Zelowie
przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Prezes PZW Koło w Zelowie, Prezes ZKS  Włókniarz” Zelów, Prezes Widzew Łódź – FC Zelów, kierownicy ZUK w Zelowie, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Dyrektor DPS w Galewicach, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Dyrektor Domu Kultury w Zelowie, Kierownik Filii PUP w Zelowie, przedstawiciel koła łowieckiego w Łasku, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, pedagodzy, mieszkańcy gminy, uczniowie, księża. Podczas trwania konsultacji gminnych uczestnicy ponownie poruszyli temat, który omawiany był podczas konsultacji powiatowych, dotyczący niewłaściwego oznakowania dróg na terenie gm. Zelów. Wspólnie z Panią Burmistrz Zelowa ustalono wystąpienie w tej sprawie do właściwych zarządców dróg.
W dniu 23.02.2016 o godz. 10.00 w budynku KP w Zelowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta w Zelowie, radnych Miasta i Gminy Zelów oraz f-szy Policji. tematem spotkania było omówienie niewłaściwego oznakowania ulic i miejsc parkingowych na terenie m. i gm. Zelów. Spotkanie zakończyło się lustracją ulic i omówieniem konkretnych przykładów niewłaściwego oznakowania. W szczególności rozpatrzono oznakowanie dotyczące znaków zakazu parkowania i postoju na ul. Kościuszki i ul. Szkolnej, zasadności utworzenia strefy zamieszkania w okolicy ul. Łokietka i Mieszka I, ograniczeń tonażowych na ul. Poznańskiej, oznakowania wyjazdu ze stacji paliw przy ul. Piotrkowskiej. W lustracji oznakowania uczestniczył także Z-ca Naczelnika WRD KPP w Bełchatowie, nadkom. Krzysztof Jasek. Uwagi i wnioski ze spotkania przekazano p. Annie Kurek. kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie.
Ponadto poruszono problem kłusownictwa, szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę leśną oraz zwrócono uwagę na potrzebę wspólnego szkolenia dla myśliwych, policjantów i strażników łowieckich.
Stanowisko Policji – Komendant KP w Zelowie pozytywnie odniósł się do propozycji wspólnego szkolenia w przedmiotowym zakresie. W rozmowie z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Łowieckiej ustalono, że w kwietniu br. odbędzie się szkolenie dla funkcjonariuszy w KPP w Bełchatowie, na które zaproszeni zostaną także wnioskujący w tej sprawie podczas konsultacji. Informacja ze szkolenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej komendy.

Powrót na górę strony