Miasto i Gmina Zelów

Sprawozdanie z konsultacji - 11 luty 2016

- mieszkańcy Zelowa zgłaszają niewłaściwe oznakowanie dróg na terenie gminy Zelów.
Stanowisko Policji – w dniu 23 lutego br. o godz. 11.00 Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Zelowie, Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Zelowie, zaproszonymi radnymi oraz zainteresowanymi problemem oznakowania mieszkańcami przeprowadzą „lustracje” dróg miasta i gminy Zelów pod kątem zgłoszonych uwag. Stosowna informacja  zostanie także zamieszczona na stronie internetowej KPP w Bełchatowie.
Stanowisko zastępcy KP Zelów z 24 lutego 2016 roku
W dniu 23.02.2016 o godz. 10.00 w budynku KP w Zelowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta w Zelowie, radnych Miasta i Gminy Zelów oraz f-szy Policji. tematem spotkania było omówienie niewłaściwego oznakowania ulic i miejsc parkingowych na terenie m. i gm. Zelów. Spotkanie zakończyło się lustracją ulic i omówieniem konkretnych przykładów niewłaściwego oznakowania. W szczególności rozpatrzono oznakowanie dotyczące znaków zakazu parkowania i postoju na ul. Kościuszko i ul. Szkolnej, zasadności utworzenia strefy zamieszkania w okolicy ul. Łokietka i Mieszka I, ograniczeń tonażowych na ul. Poznańskiej, oznakowania wyjazdu ze stacji paliw przy ul. Piotrkowskiej i in. W lustracji oznakowania uczestniczył także Z-ca Naczelnika WRD KPP w Bełchatowie, nadkom. Krzysztof Jasek.
Uwagi i wnioski ze spotkania przekazano p. Annie Kurek. kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Powrót na górę strony