Powiat bełchatowski

Sprawozdanie z konsultacji powiatowych

W okresie 01 – 29.02.2016 w terenie podległym KPP w Bełchatowie czterokrotnie odbyły się powiatowe konsultacje społeczne, w których udział wzięło 179 osób.

Wśród uczestników spotkań byli m.in. wiceprezydent Bełchatowa, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, przewodnicząca Rady Miejskiej, radni Rady Powiatu Bełchatowskiego, Burmistrz Zelowa, Z-ca Burmistrza Zelowa, Wójt Gminy Szczerców, poseł na Sejm RP Dariusz Kubiak, Komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie, Komendant OSP w Zelowie, Z-ca Komendanta PSP w Bełchatowie, Prezes LZS w Zelowie, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, Prezes PZW Koło w Zelowie, Prezes ZKS „Włókniarz” Zelów, Prezes Widzew Łódź – FC Zelów, Prezesi łowczych kół myśliwskich „Hubert”, „Matecznik”, „Jeleń”, „Łoś”, kierownicy ZUK w Zelowie, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Dyrektor DPS w Walewicach, Kierownik MGOPS, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Dyrektor Domu Kultury w Zelowie, Kierownik Filii PUP w Zelowie, prezes Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów, Komendant Wojewódzki PSŁ w Piotrkowie Tryb, przedstawiciel Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Tryb, kuratorzy sądowi, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, księża parafii rzymskokatolickich i ewangelicko – reformowanej. 
 
Podczas powiatowych konsultacji społecznych w Bełchatowie, uczestnicy spotkań nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków, natomiast w trakcie spotkań w Zelowie wskazali następujące problemy:
- brak patroli WRD w istotnych miejscach, gdzie dochodzi do zagrożeń w ruchu drogowym.
Stanowisko Policji: zgłoszone uwagi zostaną ujęte w dyslokacji służby.
 
- zbyt duża represja ze strony policjantów, zwłaszcza w kwestii przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niewłaściwego parkowania.
Stanowisko Policji: dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy na łamanie przepisów prawa, liczba wypadków i kolizji utrzymuje się na niskim poziomie.

- niewłaściwe oznakowania oraz kradzież znaków drogowych.

Stanowisko Policji: funkcjonariusze popierają ten postulat, ustalono wspólnie z Panią Burmistrz Zelowa wystąpienie w tej sprawie do właściwych zarządców dróg.

W dniu 23.02.2016 o godz. 10.00 w budynku KP w Zelowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta w Zelowie, radnych Miasta i Gminy Zelów oraz f-szy Policji. Tematem spotkania było omówienie niewłaściwego oznakowania ulic i miejsc parkingowych na terenie m. i gm. Zelów. Spotkanie zakończyło się lustracją ulic i omówieniem konkretnych przykładów niewłaściwego oznakowania. W szczególności rozpatrzono oznakowanie dotyczące znaków zakazu parkowania i postoju na ul. Kościuszki i ul. Szkolnej, zasadności utworzenia strefy zamieszkania w okolicy ul. Łokietka i Mieszka I, ograniczeń tonażowych na ul. Poznańskiej, oznakowania wyjazdu ze stacji paliw przy ul. Piotrkowskiej. W lustracji oznakowania uczestniczył także Z-ca Naczelnika WRD KPP w Bełchatowie, nadkom. Krzysztof Jasek. Uwagi i wnioski ze spotkania przekazano p. Annie Kurek. kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Powrót na górę strony