Sprawozdanie z konsultacji - 16 luty 2016 - Gmina Kleszczów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Kleszczów

Sprawozdanie z konsultacji - 16 luty 2016

- nagminne przekraczanie przez motocyklistów dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym oraz urządzanie wyścigów na drodze z Kamienia do Żłobnicy.
Wniosek został przekazany naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie celem zaplanowania i realizacji działań zaradczych.
-  nieprawidłowe parkowanie pojazdów ciężarowych na nieprzystosowanych do tego celu parkingach gminnych, w tym przy SOLPARKU.
Policjanci sankcjonują ujawnione przez siebie przypadki parkowania niezgodnego z obowiązującym prawem. Na parkingu przy SOLPARKU brak jest jednoznacznych oznaczeń zakazujących wjazdu i postoju pojazdów ciężarowych. Uczestniczący w debacie Wójt Gminy Kleszczów oraz radni gminni zadeklarowali rozważenie możliwości wybudowania na terenie Kleszczowa parkingu przystosowanego dla pojazdów ciężarowych.
- nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy przepisów dotyczących trzymania zwierząt, zwłaszcza psów.
W ostatnim kwartale 2015 roku kleszczowscy policjanci wraz z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kleszczowie przeprowadzili akcje kontrolno-lustracyjne, ukierunkowane m.in. na przestrzeganie prawa we wskazanym zakresie. Działania te będą kontynuowane w II kwartale 2016 roku.