Konsultacje społeczne 1 - 29 luty 2016 - Gmina Kleszczów - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Gmina Kleszczów

Konsultacje społeczne 1 - 29 luty 2016

W okresie 01 – 29.02.2016 na terenie gminy Kleszczów przeprowadzono jedną konsultację społeczną, w której udział wzięło 12 osób.

Na spotkaniu obecni byli : wójt gminy Kleszczów, radni gminy Kleszczów oraz mieszkańcy. W trakcie konsultacji poruszono następujące tematy:
 - wójt gminy Kleszczów zgłosił problem dot. niewłaściwego parkowania samochodów ciężarowych na terenie miejscowości Kleszczów, szczególnie przy kompleksie Solpark.
Stanowisko Policji – Kierownik PP w Kleszczowie poinformował, że problem ten jest znany Policji. W tym zakresie były podejmowane działania wobec kierowców parkujących pojazdy ciężarowe na ul. Sportowej oraz ul. Głównej w Kleszczowie. Interwencje te spowodowały, że kierujący zaczęli szukać innych miejsc parkingowych, m.in. na terenie parkingu Solparku. Policjanci w dalszym ciągu będą egzekwować zakaz parkowania dla tego typu pojazdów. Obecni na konsultacjach wójt i radni zadeklarowali, że rozważą możliwość wybudowania na terenie Kleszczowa parkingu przystosowanego dla pojazdów ciężarowych.  
 - radny gminy Kleszczów zgłosił problem przekraczania prędkości i urządzania nielegalnych wyścigów na drodze Żłobnica – Kamień przez kierujących motocyklami
Stanowisko Policji – Kierownik poinformował obecnych o podejmowanych dotychczas działaniach zarówno przez funkcjonariuszy PP w Kleszczowie (działania prewencyjne), jak i Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie (kontrole pomiaru prędkości). Nie mniej jednak zostanie ta uwaga przekazana do Naczelnika WRD z prośbą o częstsze kontrole w tym rejonie.
 - radna gminy Kleszczów poruszyła problem nieprzestrzegania przez mieszkańców przepisów związanych z trzymaniem zwierząt, w szczególności psów, co w konsekwencji w wielu przypadkach prowadzi do ich bezdomności, konieczności wyłapywania i umieszczania w schronisku.
Stanowisko Policji – funkcjonariusze na bieżąco są zadaniowani w zakresie reagowania na wykroczenia z art. 77 kw. Ponadto w IV kwartale 2015 roku prowadzone były wspólne działania dzielnicowych i pracowników Referatu Ochrony Środowiska UG w Kleszczowie ukierunkowane na powyższą problematykę. Podczas konsultacji ustalono, że działania takie zostaną powtórzone na terenie gminy w II kwartale br.