Majowy piknik policyjny w Szczercowie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Majowy piknik policyjny w Szczercowie

Prezentacja sprzętu policyjnego i pokaz tresury psów służbowych to tylko niektóre z atrakcji Pikniku Policyjnego zorganizowanego w ramach kampanii profilaktyczno-informacyjnej „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”.

4 maja 2017 roku w Szczercowie odbył się piknik policyjny, który był częścią Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach tej imprezy policjanci prezentowali motocykle i radiowozy policyjne. Dużą atrakcją dla uczestników był pokaz tresury psów policyjnych oraz możliwość przymierzenia elementów specjalnego wyposażenia funkcjonariuszy Policji do zabezpieczenia imprez masowych. 

Uczestnicy imprezy mogli uzyskać wiedzę na temat działającej od września 2016 roku Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, której celem jest aktywne włączanie się mieszkańców w budowanie bezpieczeństwa, poprzez przekazywanie Policji swoich spostrzeżeń o zaobserwowanych zagrożeniach i miejscach ich występowania. Ponadto w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” przekazali ważne informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg przez pieszych i rowerzystów.

Do udziału w imprezie zostali zaproszeni funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Łasku, którzy prezentowali symulator zderzenia pozwalający wyobrazić sobie jak wielka siła bezwładności działa na uczestnika wypadku podczas zderzenia czołowego. Natomiast przedstawiciele Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie udzielali praktycznych wskazówek w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.