O cyberprzemocy z gimnazjalistami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

O cyberprzemocy z gimnazjalistami

Cyberprzemoc i zagrożenia w sieci były tematem przewodnim spotkania policyjnych profilaktyków z gimnazjalistami bełchatowskich szkół: PG nr 1 i PG nr 4. Prowadzące spotkanie policjantki przedstawiły przykłady wirtualnej przemocy, starając się przestrzec młodzież przed niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych i zawieraniem przypadkowych znajomości.

4 paździenika 2017 roku policjantki pracujące na co dzień z nieletnimi spotkały się z uczniami dwóch bełchatowskich szkół gimnazjalnych, aby porozmawiać o przemocy i przestępczości, do której coraz częściej dochodzi w świecie wirtualnym, a o jej tragicznych niekiedy skutkach słyszymy w świecie rzeczywistym. Z uwagi na fakt, że media społecznościowe są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży, bełchatowscy policjanci poprzez tego typu spotkania starają się uzmysłowić użytkownikom sieci, że każdy może stać się ofiarą cyberprzestępcy. Policjantki przedstawiły sposoby bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz przykłady potencjalnie niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak chociażby udostępnianie swoich danych osobowych. Podkreśliły, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Na zakończenie funkcjonariuszki przedstawiły konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą social mediów.

Tego dnia kom. Sywia Maros i sierż. szt. Aneta Kozłowska odwiedziły także przedszkolaków z Akademii Bolka i Lolka, z którymi rozmawiały o szeroko pojętym bezpieczeństwie.