O cyberprzemocy z licealistami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

O cyberprzemocy z licealistami

Policyjni profilaktycy spotkali się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa w Kochanowskim”. Głównym tematem spotkania była kwestia bezpiecznego korzystania z internetu i zagrożenie cyberprzemocą. Policjanci radzili, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

20 listopada 2017 roku policjanci Zespołu ds. profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii gościli w II Liceum im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie. Spotkanie z licealistami miało na celu przede wszystkim uświadomienie młodym ludziom, że cyberprzemoc jest przestępstwem. Zjawisko to, na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej załamanie  psychiczne, gdzie w najgorszych przypadkach osoba taka może targnąć się na własne życie. Profilaktycy podczas spotkania informowali także o prawnych skutkach takiego zachowania.

Podczas spotkania profilaktycy zaprezentowali młodzieży interesujący film dotyczący wymuszeń seksualnych on-line, których ofiarami stają się dzieci. Trwający 10 minut powstał na rzecz ogólnoeuropejskiej kampanii „Powiedz NIE” – dot. zwalczania szantażu i wymuszeń seksualnych on-line popełnianych na dzieciach. Film został przygotowany i przetłumaczony przez Europol i następnie rozpropagowany między państwami członkowskimi UE biorącymi udział w przedsięwzięciu. W jego opracowaniu udział brała również strona polska.

Zjawisko cyberprzemocy zostało omówione także podczas wczorajszego spotkania z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Szczercowie.