Informacje

Policja przestrzega przed ryzykownymi zachowaniami w czasie wakacji

24 czerwca 2016 roku zastępca Komendanta Powiatowego w Bełchatów - mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk razem z przedstawicielami starostwa, straży pożarnej, nadleśnictwa i ratowników wodnych podczas briefingu, który odbył się przy zbiorniku „Patyki” przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami i apelowali o rozsądek w trakcie wypoczynku.

Wraz z rozpoczęciem wakacji dzieci i młodzież narażeni są na wiele niebezpieczeństw  dlatego wicestarosta bełchatowski - Grzegorz Gryczka wspólnie z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomaszem Jędrzejczykiem,  Nadleśniczym Nadleśnictwa Bełchatów - Jarosławem Zającem, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bełchatowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Marcinem Pryczek oraz prezesem stowarzyszenia Przyjaciół Pływania - Piotrem Suskim przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa, aby we wrześniu wszyscy w pełni zdrowia mogli rozpocząć nowy rok szkolny.

Nadleśniczy Jarosław Zając zapraszając do korzystania z terenów leśnych, apelował „ każdą trasę dobrze zaplanujmy, weźmy ze sobą mapy, lub urządzenie z GPS-em, zapas wody i odpowiednie ubranie, bo łatwo w lesie zabłądzić. Nie jedzmy nieznanych owoców rosnących w lesie, bo mogą być trujące, uważajmy na kleszcze, które w tym roku masowo występują i nie rozpalajmy ognisk w lesie, poza miejscami wyznaczonymi.

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej bełchatowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Marcin Pryczek, apelował o rozsądek, rozwagę i bezpieczne zachowania „Duża tu rola dorosłych, aby baczną uwagę zwracali na każde nieodpowiednie zachowania dzieci i młodzieży i zgłaszali naruszenia odpowiednim służbom.”

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pływania - Piotr Suski, podkreślił „Na terenie powiatu mamy tylko dwa miejsca, oczywiście oprócz basenów, gdzie można bezpiecznie się kąpać – w ośrodku Wawrzkowizna i w Szczercowie na tzw. Wyspie. Tam będą stacjonować ratownicy”.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie -  mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk podkreślając, że wakacje to okres euforii, luzu i ryzykownych zachowań, przestrzegał przed zażywaniem środków odurzających i substancji psychotropowych, piciem alkoholu. Zwracał uwagę, że do wielu tragicznych zdarzeń dochodzi gdy młodzi lidzie są pod  wpływem alkoholu, po użyciu narkotyków i dopalaczy. Przypomniał też o prawidłowym zabezpieczeniu naszego mieszkania przed wyjazdem na wakacje, podając jako dobrą praktykę pomoc sąsiedzką. Apelując o bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, zaznaczył,  że status każdego z nas co chwilę się zmienia, raz występujemy jako piesi, innym razem jako kierujący, więc istotne jest, aby każdy szanował zasady, przepisy oraz innych uczestników ruchu. 

  • Z-a KPP W Bełchatowie - mł.insp. Tomasz Jędrzejczyk
  • zbiornik wodny "Patyki"
  • Z-a KPP W Bełchatowie - mł.insp. Tomasz Jędrzejczyk, wicestarosta bełchatowski -Grzegorz Gryczka