Obchody Święta Policji w Bełchatowie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Informacje

Obchody Święta Policji w Bełchatowie

31 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej niż w minionych latach.

Uroczystość odbyła się w auli Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. Swoją obecnością bełchatowskich funkcjonariuszy zaszczyciły władze samorządowe – Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego Pan Jacek Bakalarczyk, Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Mariola Czechowska, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Pan Dariusz Matyśkiewicz.

Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie – inspektorowi Grzegorzowi Czubakowskiemu przez dowódcę uroczystości podinspektora Tomasza Kaszewskiego. Po odegraniu hymnu państwowego gospodarz uroczystości przywitał gości, kadrę kierowniczą i wszystkich mianowanych. W swoim wystąpieniu szef bełchatowskiej jednostki podkreślił rolę Policji również w trudnym dla wszystkich czasie pandemii. Zaznaczył, że pomimo wielu nowych obowiązków i zadań, nałożonych na funkcjonariuszy Policji w związku ze stanem epidemii, policjanci każdego dnia spieszą z pomocą wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Przypomniał też, że w tym roku przypada 95. rocznica powołania Policji Kobiecej. Zaznaczył, że w bełchatowskiej komendzie służbę pełni 209 funkcjonariuszy, z czego 56 to policjantki. Komendant podziękował również za owocną współpracę z samorządami.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie awansów na wyższe stopnie policyjne przez Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – inspektora Grzegorza Czubakowskiego. W tym roku Komendant Główny Policji awansował na wyższe stopnie w korpusie oficerów starszych – 2 policjantów, Komendant Wojewódzki Policji awansował na wyższe stopnie w korpusie oficerów młodszych, aspirantów oraz podoficerów – 41 policjantów, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie awansował na wyższe stopnie w korpusie szeregowych - 11 policjantów.

Warto również wspomnieć o państwowych i resortowych odznaczeniach, jakie otrzymali policjanci z bełchatowskiej jednostki. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – inspektora Grzegorza Czubakowskiego. Szef bełchatowskich policjantów odznakę tą odebrał podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Ponadto Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił nadkomisarza Krzysztofa Leskiego. Natomiast Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Srebrny Medal za długoletnią służbę podinspektor Wioletcie Nowickiej. Odznaczenia te policjanci odbiorą w późniejszym terminie.

Po wręczeniu aktów mianowania głos zabrali zaproszeni goście. Gratulowali awansów, życzyli wszystkim spełnienia marzeń zawodowych i osobistych. Podziękowali również za trud pracy i zaangażowanie, jakie policjanci wkładają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu.


 

 • Policjanci podczas uroczystej zbiórki z okazji obchodów Święta Policji
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Bełchatowie
 • Policjanci ze sztandarem
 • Policjanci w trakcie obchodów Święta Policji
 • Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego, Prezydent Miasta Bełchatowa, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, ) Zastępca Komendanta Powiatowego w Bełchatowie
 • Komendant Powiatowy w trakcie przemówienia
 • Komendant wręcza akty manowania
 • Komendant wręcza akty manowania
 • Komendant wręcza akty manowania
 • Wicestarosta Powiatu Bełchatowskiego, Prezydent Miasta Bełchatowa, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, ) Zastępca Komendanta Powiatowego w Bełchatowie
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi