Informacje

Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna droga do szkoły”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Jest on skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu bełchatowskiego.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, podkreślenie postaw i zachowań zapobiegającym nieszczęśliwym wypadkom dzieci na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, a także uwrażliwienie na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się spotkać w drodze do i ze szkoły. Ponadto uświadomienie uczniom potrzeby zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i przepisami ruchu drogowego oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty zostaną przekazane do placówek oświatowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Nagrody czekają!!!

  • Plakat konkursu "Bezpieczna droga do szkoły"