Informacje

Konferencja poświęcona Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

19 września 2016 roku o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – insp. Karola Mielczarka odbyła się konferencja poświęcona uruchomionemu programowi Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa. Komendant omówili założenia tego programu, a także przybliżył nową koncepcję pracy dzielnicowego i aplikacji Moja Komenda.

19 września 2016 roku o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej MCK Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – insp. Karol Mielczarek przybliżył zaproszonym gościom założenia programu map zagrożeń i omówił zasady jego działania. Komendant podkreślił, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest innowacyjnym narzędziem współpracy policji z mieszkańcami, które pozwoli na rzetelną informację dotyczącą zidentyfikowania miejsca zagrożenia, jego rodzaju i skali. Dzięki mapie zagrożeń każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł zgłaszać swoje spostrzeżenia o zaobserwowanych zdarzeniach przyczyniających się na stan poczucia  bezpieczeństwa. Na mapie będzie można zobaczyć zarówno te obszary naszego powiatu, w których mieszkańcy czują się bezpiecznie, jak i te, gdzie dochodzi do naruszeń przepisów prawa. Tak budowana mapa zawiera zarówno informacje gromadzone w policyjnych systemach informacyjnych jak i informacje pozyskiwane od społeczeństwa w bezpośrednich kontaktach z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w trakcie realizowanych debat i konsultacji społecznych poświęcanych bezpieczeństwu publicznemu. 

Dodatkowo dzisiaj, w tym samym czasie przed budynkiem MCK w Bełchatowie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w mobilnym punkcie informacyjnym KMZB przybliżali mieszkańcom zasady obsługi mapy zagrożeń. Każdy kto miał wątpliwości, co do sposobu działania map, mógł osobiście sprawdzić działanie tego programu i dowiedzieć się w jaki sposób zaobserwowane zagrożenie można nanieść na mapę.

Konferencja stworzyła też możliwość promowania działań programu prewencyjnego „Dzielnicowy bliżej nas”, którego założeniem jest wzmocnienie roli dzielnicowego, a także umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym oraz przekazanie mu sygnałów dotyczących zjawisk i zdarzeń niepokojących obywateli. Dlatego też Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie - insp. Karol Mielczarek omówił również działanie aplikacji „Moja Komenda”, dzięki której każdy zainteresowany może odnaleźć swojego dzielnicowego. Wystarczy tylko wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie policjanta, który dba o nasz rejon zamieszkania. Aplikacja „Moja komenda” zawiera bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce.

Na koniec konferencji Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie - insp. Karol Mielczarek zachęcił wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego włączenia się w tworzenie mapy zagrożeń.

Informujemy, że każdy kto wejdzie na stronę Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie http://belchatow.policja.gov.pl i kliknie na pojawiający się baner Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zostanie przekierowany na stronę : https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, gdzie będzie mógł anonimowo zaznaczyć to miejsce, które w jego ocenie wymaga zwiększonego nadzoru służb policyjnych.

 • Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie - insp. Karol Mielczarek
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • konferencja poświęcona KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
 • mobilny punkt KMZB
Powrót na górę strony