Kluki - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

 

 

Rejon służbowy nr 23, asp. Przemysław BURCHARD

 

tel. 44 631 50 07, tel.kom. 516 438 230

adres emeil: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 23 rejonu należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym w rejonie służbowym jest przekraczanie prędkości przy SP w Parznie, brak progów spowalniających. Są to informacje pochodzące m.in. z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole oklolic szkoły przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, prowadzenie kontroli prędkości przez WRD oraz zwrócenie się do zarządcy drogi o umieszczenie progów spowalniających, , współpraca z sołtysem i mieszkańcami.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

 

tel. 44 631 50 07, tel. kom. 690-115-339

adres emeil: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 24 rejonu należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, KlukiL Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Zdiagnozowanym problemem jest wykonywanie grafiti z nazwa klubu sportowego, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży w rejnie ZSP w Klukach. Informacja te pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie występujących zjawisk poprzez wzmożone kontrole okolic w których występują zagrożenia, kontrole zapisów monitoringu, przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Klukach, współpraca z lokalną społecznością.