Kluki - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

 

 

Rejon służbowy nr 23 - dzielnicowy st. asp. Przemysław BURCHARD

 

tel. 44 631 50 07, tel.kom. 516 438 230

adres emeil: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 23 rejonu należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym w rejonie służbowym jest zaśmiecanie terenu oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu w miejscowości Osina. Są to informacje pochodzące m.in. z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic sklepu przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, zwrócenie się do właścicieli sklepu z propozycją instalacji systemu monitorującego, edukację społeczeństwa poprzez współpracę z pracownikami sklepu, sołtysem i mieszkańcami.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

 

tel. 44 631 50 07, tel. kom. 690-115-339

adres emeil: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 24 rejonu należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, KlukiL Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Zdiagnozowanym problemem jest wykonywanie spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie, grupowanie się młodzieży używane i używanie słów wulgarnych przy przystanku autobusowym w rejonie Szkoły Podstawowej w miejscowości Kaszewice. Informacje te pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz anonimowych zgłoszeń mieszkańców. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie przypadkow naruszeń prawa poprzez wzmożone kontrole okolic, w których występują zagrożenia, współpraca z lokalną społecznością, z dyrekcją szkoły, z sołtysem, działania profilaktyczne z mlodzieżą po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią.