Informacje

Pościg - policyjne ćwiczenia

15 grudnia 2017 roku odbyły się ćwiczenia policjantów pionu prewencji i ruchu drogowego bełchatowskiej komendy w zakresie organizowania i prowadzenia pościgów oraz zorganizowanych działań pościgowych. Głównym celem przeprowadzonych działań było sprawdzenie w praktyce obowiązujących procedur przewidzianych przy tego typu zdarzeniach.

Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na drodze gminnej w Czyżowie (gm. Kleszczów) policjanci prewencji i drogówki pod wodzą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – kom. Marcina Kucnera – przeprowadzili praktyczne ćwiczenia w zakresie organizowania pościgów i zorganizowanych działań pościgowych. W tym celu na wcześniej wyznaczonym odcinku drogi funkcjonariusze ustawili posterunek kontrolno – blokadowy z użyciem kolczatki.

Przeprowadzenie ćwiczenia należy postrzegać jako istotny element doskonalenia form i metod reagowania na zdarzenia nagłe oraz umiejętności dowodzenia akcją/operacją policyjną z wykorzystaniem praktycznych elementów działań policyjnych. Szczególnej ocenie w trakcie ćwiczeń podlegała taktyka i technika prowadzenia działań pościgowych.

Powrót na górę strony