Informacje

Bełchatowscy profilaktycy z inauguracją kampanii "Narkotyki i Dopalacze Zabijają"

2 kwietnia 2019 roku w Bełchatowie - podobnie, jak w wielu innych miejscowościach – policyjni profilaktycy zainaugurowali kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają". Pierwsze spotkanie o charakterze edukacyjno-profilaktycznym prowadzone pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Bełchatowie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękawie. Jakie zagrożenia niosą narkotyki i dopalacze, jakie mogą być konsekwencje ich używania, jak pozostać asertywnym na wszelkiego rodzaju używki – to główne tematy poruszane przez mundurowych w trakcie prowadzonych zajęć.

W dniu inauguracji kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym ,,Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii bełchatowskiej komendy w uzgodnieniu z dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie rozmawiali z młodzieżą o szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Uczniowie zostali poinformowani o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą używanie narkotyków i substancji psychoaktywnych. Młodzi ludzie z zainteresowaniem uczestniczyli w tej niecodziennej policyjnej lekcji, której celem było uświadomienie młodzieży, że nie warto marnować zdrowia i ryzykować życia dla wszelkiego rodzaju używek, dopalaczy i narkotyków. W ramach tej kampanii, której istotą jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, obecnie planowane są spotkania z uczniami szkół na terenie całego powiatu bełchatowskiego.