Informacje

Zapraszamy na debatę społeczną "Bezpieczny senior"

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie osób starszych. Bełchatowscy policjanci organizują debatę społeczną pod nazwą „Bezpieczny Senior”. W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką do udziału w tym wydarzeniu. Debata odbędzie się 16.04.2024 roku, o godzinie 18.10, w Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów w Zdzieszulicach Dolnych. Serdecznie zapraszamy.

Debaty społeczne prowadzone przez funkcjonariuszy Policji mają na celu przede wszystkim omówienie zagadnień, które w danej społeczności są szczególnie ważne pod względem bezpieczeństwa. Debata społeczna wpisuje się jednocześnie w priorytetowe zadania Policji tj. zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną. Przedsięwzięcie to pozwala na wymianę doświadczeń, myśli, wiedzy oraz stwarza możliwość przekazania wielu informacji. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. współczesne metody działania oszustów szkodzącym osobom starszym. Policjanci pragną wskazać konkretne zagrożenia oraz wspólnie z mieszkańcami zaplanować odpowiednie działania prewencyjne i profilaktyczne, po to aby nikt nie wpadł w sidła przestępców i nie dał się oszukać.

Wydarzenie będzie również doskonałą okazją do przekazania informacji dotyczącej Kampanii społecznej #ZnamTeNumery, która adresowana jest przede wszystkim do seniorów i ich bliskich. Przypomnimy mieszkańcom o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, będziemy rozmawiać o aktualnych problemach społecznych zdiagnozowanych lokalnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawimy program "Dzielnicowy bliżej nas". Omówiona zostanie także aplikacja internetowa "Moja Komenda", która pozwala mieszkańcom na szybkie nawiązanie kontaktu ze swoim dzielnicowym.

Serdecznie zapraszamy!

Powrót na górę strony