dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnik - nadkom. Szymon Kardas

Sekretariat Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją  KPP  w Bełchatowie: telefon 47 846 52 79, fax 47 846 53 79; email:pg@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy w szczególności:

  • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz ściganie sprawców tych przestępstw,
  • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,
  • koordynowanie, sprawowanie nadzoru oraz udzielanie wsparcia w sprawach zawiłych i skomplikowanych dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcyjnej prowadzonych w jednostkach terenowych podległych Komendzie.

 

Powrót na górę strony