dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 

p.o. Naczelnik

nadkom. Szymon Kardas

tel. 47 8465 279, fax 47 8465 379; e-mail: pg@belchatow.ld.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału - pokój 220A

 

Do zadań Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą należy m.in. :

  •  rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
  •  prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,
  •  prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości gospodarczej i korupcyjnej;
  •  koordynowanie, sprawowanie nadzoru oraz udzielanie wsparcia w sprawach zawiłych i skomplikowanych dotyczących przestępczości gospodarczej i korupcyjnej prowadzonych w jednostkach terenowych podległych Komendzie;
Powrót na górę strony