Kryminalny

Wydział Kryminalny

 

 Naczelnik

podinsp. Adam Kobyliński

Zastępca Naczelnika

podkom. Bartłomiej Guderski

Tel. 47 8465 292; e-mail: kryminalny@belchatow.ld.policja.gov.pl,

 

Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową

tel. 47 8465 278, fax 478465 293, e-mail: narkotyki@belchatow.ld.policja.gov.pl


Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

  • realizowanie zadań w zakresie działań operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania sprawców tych przestępstw;
  • prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcie procesu wykrywczego w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa dokonywane indywidualnie bądź w zorganizowanych grupach przestępczych, a także prowadzenie działań mających na celu prawidłowe rozpoznanie środowiska pseudokibiców;
  • prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich;
  • ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
  • prowadzenie współpracy z Osobowymi Źródłami Informacji ;
  • zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
  • prowadzenie przedsięwzięć związanych ze stosowaniem techniki operacyjnej;
  • ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości, opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom wywołującym szeroki oddźwiękw społeczeństwie;
  • współdziałanie z sądami, prokuratorami i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępczości;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

Powrót na górę strony