Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego -  asp.szt. Jarosław Popławski
Zastępca Naczelnika - podinsp. Piotr Stańczuk

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, telefon: 47 8465 252, email: wrd@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego w szczególności należy:

  • pełnienie służby na drogach powiatu bełchatowskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie,
  • ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych oraz wykonywanie niezbędnych w tym zakresie czynności procesowych oraz administracyjno-porządkowych,
  • obsługa zdarzeń drogowych, w tym udzielanie pomocy poszkodowanym, zabezpieczanie mienia uczestników, zabezpieczanie śladów i dowodów, ustalanie świadków oraz zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu tego zdarzenia,
  • sporządzanie stałych i okresowych analiz i informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu,
  • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych mających na celu ujawnianie oraz ograniczenie niepożądanych zjawisk na drodze,
  • współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową oraz reagowanie na wszelkiego rodzaju sygnały i wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

 

Powrót na górę strony