Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 

 Naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego

p.o.  asp.szt. Jarosław Popławski

 

Zastępca Naczelnika 

p.o. podinsp. Piotr Stańczuk

tel. 47 8465 252,  e-mail: wrd@belchatow.ld.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału - pokój 104

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego w szczególności należy:

  • pełnienie służby na drogach powiatu bełchatowskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie;
  • ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych oraz wykonywanie niezbędnych w tym zakresie czynności procesowych oraz administracyjno-porządkowych;
  • obsługa zdarzeń drogowych, w tym udzielanie pomocy poszkodowanym, zabezpieczanie mienia uczestników, zabezpieczanie śladów i dowodów, ustalanie świadków oraz zapewnienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu tego zdarzenia;
  • sporządzanie stałych i okresowych analiz i informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu;
  • organizowanie, prowadzenie i koordynowanie działań kontrolno-profilaktycznych mających na celu ujawnianie oraz ograniczenie niepożądanych zjawisk na drodze;
  • współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę drogową oraz reagowanie na wszelkiego rodzaju sygnały i wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.

 

 

Powrót na górę strony