Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji

Specjalista Zespołu
asp. Aneta Kozłowska
tel. 47 846-52-88, e-mail: ne@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii należy w szczególności:

  • analiza wyników oraz koordynacja działań w obszarze małoletnich/nieletnich na podległym terenie w zakresie prewencyjnym, dochodzeniowo-śledczym, operacyjnym,
  • okresowe analizy i oceny, mające na celu badanie rozmiaru i struktury przestępczości oraz charakterystykę nieletnich sprawców czynów karalnych i metod ich działania,
  • wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, ujawnianie i eliminowanie źródeł zagrożenia demoralizacją, demoralizacji i przestępczości nieletnich,
  • ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich/ małoletnich lub wspólnie z nimi oraz ujawnianie i rozpoznawanie przypadków braku opieki nad nieletnimi/ małoletnimi, bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych,
  • prowadzenie czynności w zakresie poszukiwań nieletnich oraz zaginionych małoletnich,
  • współdziałanie z wydziałami sądów rodzinnych i nieletnich, przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi w ramach realizacji zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania wszelkich patologii wśród nieletnich/małoletnich, z uwzględnieniem programów prewencyjnych i profilaktycznych,
  • wymiana informacji o nieletnich/małoletnich pomiędzy pionami i komórkami Policji,
  • prowadzenie dokumentacji - teczek zgodnie z unormowaniami resortowymi.
Powrót na górę strony