Zespół Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia

Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

 

Specjalista Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

mgr Longina Soboń

tel. 47 8465 210; e-mail: zeriz@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Zespołu Ewidencji Rozliczeń i Zaopatrzenia należy:

  • składanie zapotrzebowań na dostawy i usługi realizowane przez właściwe Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i potwierdzenie ich realizacji;
  • realizacja zadań jednostki użytkującej sprzęt transportowy Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie gospodarki mandatowej oraz opracowywanie zestawień statystycznych w tym zakresie;
  • prowadzenie ewidencji ilościowej majątku rzeczowego i sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;
  • kontrola pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym otrzymywanych dokumentów finansowych;
  • realizacja zadań wynikających z przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz zaleceń inspekcji sanitarnej;
  • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;
  • sporządzanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem darowizn i życzeń w postaci opracowywania raportów, wniosków oraz projektów stosownych umów;
  • prowadzenie postępowań w sprawach szkód w mieniu Policji;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości zespołu.

 

Powrót na górę strony