Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia

 

Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia

mgr Katarzyna Koperek

tel. 47 8465 218; e-mail: kadry@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

  • prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant;
  • realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;
  • realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy oraz opracowywanie projektu regulaminu Komendy;
  • wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb;
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
  • realizowanie zagadnień socjalnych dla policjantów, emerytów i rencistów Policji powiatu bełchatowskiego;
  • realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy  w zakresie właściwości zespołu.

 

Powrót na górę strony