Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych

Rozpoczął się okres wzmożonej pracy w gospodarstwach rolnych. Okres, który może nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem maszyn rolniczych, czy też angażowaniem dzieci w prace, mogące stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Niestety co roku policjanci na terenie kraju interweniują w związku z wypadkami przy wykonywaniu prac polowych, czy też przy obsłudze maszyn rolniczych. Na pewno wielu tych nieszczęśliwych wypadków można uniknąć, jeżeli tylko zachowamy podstawowe środki ostrożności. Niestety często gubi nas rutyna i przyzwyczajenie. W dużej mierze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi podczas prac rolniczych, wynikają z pośpiechu, przemęczenia, czy nieprawidłowej organizacji pracy, ale również z lekceważącego stosunku do potencjalnych zagrożeń. Dlatego:

  • Nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też aby czynili to inni!
  • Nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!
  • Nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież, która często pomaga przy pracach polowych. Należy pamiętać, że młodzi ludzie chociażby z racji wieku mają mniejsze doświadczenie w tym zakresie. Dlatego też wszelkie pomocnicze prace powinni wykonywać pod bacznym okiem dorosłych. Szczególną uwagę należy zwrócić na najmłodsze dzieci, które często bawią się na podwórku przy znajdujących się tam maszynach rolniczych. Pamiętajmy aby były one odpowiednio zabezpieczone i unieruchomione. Nigdy nie zostawiajmy małych dzieci bez opieki! To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych!

Aby uniknąć wypadków, które bardzo często bywają tragiczne w skutkach, pamiętajmy o odpowiednim zaplanowaniu wykonywanych prac, uwzględnieniu przerwy na odpoczynek oraz rozsądnym i poważnym podejściu do zasad bezpieczeństwa. Zróbmy wszystko, aby tegoroczne wakacje były bezpieczne dla nas i dla naszych dzieci.

Zalecenie nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczące zakazu i natychmiastowej likwidacji najgorszych form pracy dzieci, precyzuje, które prace mogą zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralności dzieci, art.3d. Są to:

  • prace, które narażają dzieci na nadużycia fizyczne, psychologiczne lub seksualne,
  • prace pod ziemią, pod wodą, na niebezpiecznych wysokościach lub zamkniętych przestrzeniach,
  • prace z niebezpiecznymi maszynami, urządzeniami i narzędziami lub praca wiążące się z ręcznym przenoszeniem lub transportem ciężkich ładunków,
  • prace w niezdrowym środowisku, które może na przykład narażać dzieci na niebezpieczne substancje, czynniki lub procesy albo temperatury, poziomy hałasu lub wibracje szkodliwe dla ich zdrowia,
  • prace w szczególnie trudnych warunkach, zbyt długi czas pracy lub zajęcia wykonywane nocą, a także w pomieszczeniach ograniczających jego przestrzeń.
Powrót na górę strony