Stop agresji drogowej

Stop agresji drogowej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały filmowe świadczące o agresywnym, rażąco naruszającym zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowaniu kierowców. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie.
 

Jeśli byłeś świadkiem i masz taki film - prześlij !

adres mailowy:
 stopagresjidrogowej@belchatow.ld.policja.gov.pl

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy danego wykroczenia niezbędne jest podanie:

  • daty, godziny i miejsca zdarzenia, miejscowość, ulica, nr drogi,
  • danych dotyczących pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • danych zgłaszającego: imię , nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie numer telefonu.

Wobec piratów drogowych będą stosowane wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Uwaga!

Rozmiar przekazywanego na powyższą skrzynkę odbiorczą materiału filmowego nie powinien przekraczać 20 Mb. W przypadku większej pojemności można przekazać filmy na nośniku danych do najbliższej jednostki policji.

Jednocześnie prosimy, by wraz z wysłanym materiałem przesłać do nas zgodę na wykorzystanie go przez policję w celach prewencyjnych.

Powrót na górę strony