Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

 

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

 tel. kom. 516 438 911

adres emeil: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 21 rejonu należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców są przypadki spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. w obrębie sklepu spożywczego ,,MIX” Teresa Pokora ” w miejscowości Drużbice Kolonia 54, co narusza przepis art.43' ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zakładany cel do osiągnięcia to całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej w trakcie obchodu o zaistniałym zagrożeniu oraz motywowanie do natychmiastowego powiadamiania Policji w celu wyeliminowania wskazanego zagrożenia, informowanie właściciela i pracowników sklepu o konsekwencjach prawnych pojawiającego się zagrożenia. Bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 43' ust. 1 u.w.t.p.a – do 30.06.2021r. Bieżąca wspópraca z Członkami Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Drużbicach.

 

 


 

 

Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy  asp. Łukasz MULARCZYK

tel. kom. 690 115 337

adres emeil: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od  1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia - niewystarczające i nieczytelne oznakowanie  drogi  wojewódzkiej 485: na jej 21km 0 hm znajduje się zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminną w kierunku miejscowości Skrajne. W miejscu tym na drodze wojewódzkiej znajduje się jedynie znak poziomy P-4 podwójna linia ciągła, ale nie ma oznaczenia pionowego informującego o skrzyżowaniu. Miejsce to od strony prawnej spełnia wymogi aby było oznakowane jako skrzyżowanie. Brak oznakowania  stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla kierujący wyjeżdżających z drogi gminnej na drogę wojewódzką oraz dla osób poruszających się drogą wojewódzką. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz własnych spostrzeżeń dzielnicowego zdiagnozowano zagrożenie polegające na nieprawidłowym oznakowaniu skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 485, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Zakładany cel do osiągnięcia, to oznakowanie obustronne skrzyżowania znakiem A-6c i A-6b ”Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej i prawej stronie”, przy współpracy z Urzędem Gminy w Drużbicach.

 

 

Powrót na górę strony