Drużbice


Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Drużbicach

Rejon służbowy nr 21 - dzielnicowy st. asp. Marcin JANECZEK

telefon komórkowy 516 438 911

adres email: dzielnicowy.druzbice21@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 21 należą miejscowości: Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Drużbice Kolonia, Drużbice, Głupice Parcela, Głupice, Hucisko, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Łęczyca, Marki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Rożniatowice, Stefanów, Stoki, Suchcice, Teofilów, Teresin, Wola Głupicka, Wola Rożniatowska, Wrzosy, Żbijowa.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym znajdującym się na terenie gminy Drużbice, który jest rejonem o charakterze wiejskim, na którego terenie dominuje działalność rolnicza związana z posiadaniem zwierząt hodowlanych i domowych, zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców w trakcie służby obchodowej są przypadki niezachowanie zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt hodowlanych oraz domowych przez ich właścicieli. W szczególności problem ten dotyczy psów. Ze zgłoszeń wynika iż bezpańskie psy przemierzają kompleksy leśne i  atakują dziko żyjące zwierzęta oraz podchodzą pod prywatne posesje gdzie atakują zwierzęta domowe. Niezachowanie przez właścicieli zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych, a w szczególności psów  może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dodatkowo współpraca z sołtysami, z Urzędem Gminy w Drużbicach oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bełchatowie. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej i stwierdzenia zaistnienia wykroczeń bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.
 


Rejon służbowy nr 22 - dzielnicowy asp. Łukasz MULARCZYK

telefon komórkowy 690 115 337

adres email: dzielnicowy.druzbice22@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 22 rejonu należą miejscowości: Brzezie, Chynów, Czarny Las, Depczyk, Gadki, Gręboszów, Helenów, Janówek, Józefów, Łazy, Patok, Podstoła, Rawicz Podlas, Rawicz, Skrajne, Wadlew, Wdowin Kolonia, Wdowin, Zabiełłów, Zalesie, Zofiówka, Zwierzyniec.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w okresie od 1 lipca  do 31 grudnia 2023 roku.

W rejonie tym rejonie służbowym znajdującym się na terenie gminy Drużbice, który jest rejonem typowo wiejskim, na którego terenie dominuje działalność rolnicza związana z posiadaniem zwierząt hodowlanych i domowych, zdiagnozowanym zagrożeniem zgłaszanym przez mieszkańców w trakcie służby obchodowej są przypadki niezachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych przez ich właścicieli, a w szczególności problem dotyczy psów oraz jednostkowe pojawianie się bezpańskich psów. Do Posterunku Policji w Drużbicach wpływają zgłoszenia mieszkańców o przypadkach niewystarczającego zaangażowania właścicieli psów w prawidłowe zabezpieczenie ich na posesji tj. niezachowanie przez nich zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych co może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia we wskazanym rejonie, ocena realizacji planu działania priorytetowego oparta będzie o analizę zagrożeń naniesionych na KMZB oraz bezpośrednich zgłoszeń w postaci interwencji policyjnych. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Skierowanie wystąpień do przedstawicieli społeczności lokalnej mające na celu uświadomienie mieszkańcom o skali i konsekwencjach prawnych wskazanego zagrożenia W każdym przypadku ujawnienia wałęsania się bezpańskich psów informowanie Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Drużbice odpowiedzialnego za odławianie bezpańskich psów i umieszczaniu ich w schronisku. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej, bezwzględne reagowanie w trakcie obchodu na wykroczenie z art. 77 kw.

 

 

 

 

Powrót na górę strony