Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

 

Rejon służbowy nr 23 - dzielnicowy st. asp. Przemysław BURCHARD

tel. 44 631 50 07, tel.kom. 516 438 230

adres emeil: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 23 rejonu należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym w rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez miejscową ludność oraz grupowanie się młodzieży w rejonie zewnętrznej siłowni oraz altany w miejscowości Cisza. Są to informacje pochodzące od mieszkańcow oraz z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone policyjne kontrole obszarów gdzie występują wyżej wymienione zagrożenia. Współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z właścicielami terenu gdzie występuje zagrożenie, współpraca z sołtysem, Urzędem Gimny, placówkami oświatowymi oraz edukacja i rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami, uświadamianie o konsekwencjach prawnych w zakresie łamania przepisów prawa. Reagowanie na przypadki popełnianych wykroczeń.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

 

tel. 44 631 50 07, tel. kom. 690-115-339

adres emeil: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 24 rejonu należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, KlukiL Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr  24 w okresie  od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Zdiagnozowany problemem to spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie sklepu należącego do Gminnej Spółdzielni w Klukach, znajdującego się w miejscowości Kaszewice 99.  Informacje o zagrożeniu pochodzą od anonimowych zgłoszeń mieszkańców, zgłaszane są na KMZB. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic placówki handlowej przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z mieszkańcami pobliskich posesji, rozmowy profilaktyczne z sołtysem oraz z mieszkańcami. Dodatkowo współpraca z pracownikami sklepu oraz z prezesem spółdzielni, współpraca z Urzędem Gminy.

Powrót na górę strony