Kluki

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

Rejon służbowy nr 23 - dzielnicowy asp. szt. Przemysław BURCHARD

telefon komórkowy 516 438 230

adres email: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

Do rejonu 23 należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i grupowanie się młodzieży w rejonie zewnętrznej siłowni oraz altany w miejscowości Cisza. Są to informacje pochodzące od mieszkańców oraz z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone policyjne kontrole obszarów, gdzie występują wyżej wymienione zagrożenia. Współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z właścicielami terenu gdzie występuje zagrożenie, propozycje zainstalowania systemu monitorującego obszar, współpraca z sołtysem, Urzędem Gminy oraz edukacja i rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami, uświadamianie o konsekwencjach prawnych w zakresie łamania przepisów prawa. Reagowanie na przypadki popełnianych wykroczeń.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

telefon komórkowy 690-115-339

adres email: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

Do rejonu 24 należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, Kluki, Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

Zdiagnozowany problemem to spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, grupowania się osób używających wulgaryzmów w rejonie przystanku znajdującego się w Klukach w pobliżu posesji oznaczonej numerem 30. Informacje o zagrożeniu pochodzą ze zgłoszeń od pobliskich mieszkańców, mają też potwierdzenie w zgłoszeniach na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic terenu zagrożenia przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Klukach, współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością, z mieszkańcami pobliskich posesji, rozmowy profilaktyczne z sołtysem oraz z mieszkańcami. Współpraca z Urzędem Gminy. Reagowanie na przypadki popełnianych wykroczeń.

Powrót na górę strony