Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Klukach

 

Rejon służbowy nr 23 - dzielnicowy st. asp. Przemysław BURCHARD

 

tel. 44 631 50 07, tel.kom. 516 438 230

adres emeil: dzielnicowy.kluki23@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 23 rejonu należą miejscowości: Cisza, Imielnia, Kresy, Laski, Lesisko, Osina, Parzno, Podwierzchowiec, Podwódka, Roździn, Strzyżewice, Wierzchy Kluckie, Wierzchy Parzeńskie

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym w rejonie służbowym jest zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego w miejscowości Parzno 35 przez miejscową ludność. Są to informacje pochodzące od mieszkańców oraz z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic sklepu przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, zwrócenie się do właścicieli sklepu z propozycją instalacji systemu monitorującego, edukację społeczeństwa poprzez współpracę z pracownikami sklepu, sołtysem i mieszkańcami. Reagowanie na przypadki łamania prawa.

  

Rejon służbowy nr 24 - dzielnicowy asp. szt. Marcin WŁODARCZYK

 

tel. 44 631 50 07, tel. kom. 690-115-339

adres emeil: dzielnicowy.kluki24@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 24 rejonu należą miejscowości: Bożydar, Chmielowiec, Grobla, Huta Strzyżewice, Kawalce, KlukiL Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jesionowa, Klonowa,  osiedle Leśne, Plac Słoneczny, Spacerowa, Szkolna, Wspólna), Kolonia Kaszewice, Kuźnica Kaszewska, Niwisko, Nowy Janów, Podścichawa, Pólko, Sadulaki, Słupia, Smugi, Ścichawa, Teofilów, Trząs, Wierzchowiec, Zarzecze, Żar, Żelichów.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

Zdiagnozowany problemem to zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Gminnej Spółdzielni w miejscowości Kluki 7 przez osoby przejezdne, które zatrzymują się na zakupy zjeżdżając z trasy K74. Są to informacje pochodzące od mieszkańców oraz z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zakładany cel do osiągnięcia to wyeliminowanie bądź zminimalizowanie tego problemu poprzez wzmożone kontrole okolic sklepu przez funkcjonariuszy z PP w Klukach, współpraca w tym zakresie z lokalną społecznością oraz z pracownikami i Prezesem Sklepu. R

 

Powrót na górę strony