Rusiec

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Ruścu

Rejon służbowy nr 19 - dzielnicowy st. asp. Sofiane MELAINE

telefon kontaktowy 516 438 126

adres email: dzielnicowy.rusiec19@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do  rejonu 19 należą miejscowości: Andrzejów, Antonina,  Błaś, Dębina, Jastrzębice, Kilińskiego, Koch, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Rusiec - ulice Dąbrowskiego, Dworcowa, Kilińskiego, Koniecpolskiego, Konopnicka, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Południowa, Rybna Słoneczna Spacerowa, Świerczewskiego, Wieluńska, Zielona, Żeromskiego, Rusiec Kolonia, Sówki, Zagrodniki, Zalas, Żary.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 Posterunku Policji w Ruścu w okresie od 1 stycznia do 3o czerwca 2024 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem występującym w tym rejonie jest zakłócenie ładu i porządku publicznego przez obcokrajowców, głównie pochodzenie ukraińskiego i gruzińskiego, którzy podejmują pracę w miejscowej firmie na terenie podległym PP Rusiec. Większość nie przestrzega przepisów prawa, co w efekcie skutkuje brakiem poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Zakładany cel to dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia przypadków łamania prawa. Proponowane działania; kontrole doraźne miejsc zagrożonych, kontrole pojazdów kierowanych przez obcokrajowców, działania represyjne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw. Współpraca z „Pamapol SA” w Ruścu.


Rejon służbowy nr 20 - dzielnicowy asp. szt. Roman PŁUCIENNIK

telefon kontaktowy 516 438 009

adres email: dzielnicowy.rusiec20@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 20 rejonu należą miejscowości: Aleksandrów, Annolesie, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie Kolonia, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Ruścu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym są wałęsające się zwierzęta, w szczególności psy. Ustalono, że powodem takich sytuacji jest brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu swoich posesji przez właścicieli. Taka sytuacja w konsekwencji powoduje naruszenie przez właścicieli posesji przepisów określonych w art. 77 Kodeksu Wykroczeń. Zakładany cel to dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia występującego zagrożenia i przypadków łamania przepisów prawa. Proponowane działania to rozmowy z mieszkańcami, sołtysem o zagrożeniach, uświadamianie ich o konsekwencjach łamania przepisow prawa, nadzór i kontrola w slużbie obchodowej i patrolowej miejsc zagrożonych, działania represyjne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

 

 

Powrót na górę strony