Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Ruścu

 

Rejon służbowy nr 19 - dzielnicowy mł. asp. Sofiane MELAINE

 

 tel.kom. 516 438 126

adres emeil: dzielnicowy.rusiec19@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 19 rejonu należą miejscowości: Andrzejów, Antonina,  Błaś, Dębina, Jastrzębice, Kilińskiego, Koch, Korablew, Krasowa, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Rusiec(ulice Dąbrowskiego, Dworcowa, Kilińskiego, Koniecpolskiego, Konopnicka, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Mickiewicza, Piaskowa, Polna, Południowa, Rybna Słoneczna Spacerowa, Świerczewskiego, Wieluńska, Zielona, Żeromskiego), Rusiec Kolonia, Sówki, Zagrodniki, Zalas, Żary.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 PP Rusiec w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem występującym w tym rejonie jest zakłócenie ładu i porządku bublicznego przez obcokrajowców, głównie pochodzenie ukraińskiego i gruzińskiego, którzy podejmują pracę w miejscowej firmie na terenie podległym PP Rusiec. Większość nie przestrzega przepisów prawa, co w efekcie skutkuje brakiem poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Zakładany cel to dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia przypadków łąmania prawa. Proponowane działania; kontrole doraźne miejsc zagrożonych, kontrole pojazdów kierowanych przez obcokrajowców, działania represyjne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw. Współpraca z „Pamapol SA” w Ruścu. 

Rejon służbowy nr 20 - dzielnicowy asp. szt. Roman PŁUCIENNIK

 

 tel.kom. 516 438 009

adres emeil: dzielnicowy.rusiec20@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 20 rejonu należą miejscowości: Aleksandrów, Annolesie, Bolesławów, Dąbrowa Rusiecka, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie Kolonia, Dęby Wolskie, Fajnów, Janów, Kurówek Prądzewski, Mierzynów, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wincentów, Wola Wiązowa, Zakurowie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Ruścu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Zdiagnozowanym zagrożeniem w tym rejonie służbowym są wałęsające się zwierzęta, w szczególności psy, na terenie miejscowości Dąbrowa Rusiecka. Ustalono, że powodem takich sytuacji jest brak odpowiedniego zabezpieczenia terenu swoich posesji przez właścicieli. Taka sytuacja w konsekwencji powoduje naruszenie przez właściceli posesji przepisów określonych w art 77 Kodeksu Wykroczeń. Zakładany cel to dążenie do wyeliminowania bądź ograniczenia występującego zagrożenia i przypadków łąmania przepisów prawa. Proponowane działania to kontrole doraźne miejsc zagrożonych w trakcie służby obchodowej, współpraca z sołtysem i Urzędem Gminy oraz Schroniskiem dla Zwierząt, rozmowy z mieszkańcami. Podejmowanie działań represyjnych wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

 

 

Powrót na górę strony