Szczerców

 

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Szczercowie

 

Rejon służbowy nr 25 - dzielnicowy mł.asp. Justyna Drożdż

 

tel. 47 846 5097, tel. kom. 516 437 932

adres emeil:dzielnicowy.szczercow25@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 25 rejonu należą miejscowości: Dubie, Edwardów, Firlej, Grudna, Józefina, Kolonia Szczercowska, Kuźnica Lubiecka, Lubiec, Magdalenów, Marcelów, Podklucze, Podżar, Rudzisko, Szczercowska Wieś, Szczerców (ulice: 11 Listopada, 3 Maja, Akacjowa, Cicha, Cmentarna, Częstochowska (1-25 numery nieparzyste, 2-10 numery parzyste), Głowackiego, Jarzębinowa, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kochanowskiego, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łaska, Mickiewicza, Narutowicza, Norwida, Piłsudskiego, Piotrkowska, Plac Św. Floriana, Polna, Polski Sierpień, Poniatowskiego, Północna, Pułaskiego, Reymonta, Rzeczna, Skryta, Strumykowa, szkolna, Targowa, Tenusa, Wąska, Wiśniowa, Zachodnia, Źródlana, Żeromskiego), Szubienice, Zagadki, Załuże, Zbyszek, Żabczanka

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Zdiagnozowane zagrożenie to zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Problem ten ma miejsce na terenie przyległym do sklepu spożywczego "Zagłoba" w Szczercowie. Problem zgłaszany jest przez mieszkańców, pracowników okolicznych sklepów oraz potwierdzony zgłoszeniai na KMZB. Zakładany cel do osiągnięcia to ograniczenie lub wyeliminowanie występowania tego zagrożenia. Policjanci będą inicjować i organizować działania zapobiegające popełnianiu wykroczeń. Zwiększenie częstotliwości kontroli w ramach służby obchodowej w miejscu gdzie występuje zagrożenie, współpraca w tym obszarze z pracownikami sklepu oraz pobliskich pacówek handlowych, sołtysem oraz mieszkańcami, informowanie ich o konsekwencjach prawnych niewłaściwego zachowania. Zadania będą realizowane systematycznie podczas pełnionej służby obchodowej. 

Rejon służbowy nr 26 -  dzielnicowy st. sierż. Mateusz Kik

 

tel. 47 846 5097, tel. kom. 516 437 972

adres emeil:dzielnicowy.szczercow26@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 26 rejonu należą miejscowości: Bednarze, Borowa, Brzezie, Chabielice, Chabielice Kolonia, Dzbanki, Janówka, Kieruzele, Kościuszki, Kozłówki, Krzyżówki, Leśniaki Chabielskie, Lubośnia, Niwy, Osiny, Osiny Kolonia, Puszcza Chabielska, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Tatar, Trakt Puszczański, Szczerców( ulice: Częstochowska 12-58 numery parzyste, Częstochowska 27-59 numery nieparzyste), Kącik, Leśna, Mokra, Piaskowa, Pod Lasem, Polowa, Południowa, Praga, Słoneczna, Wschodnia

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Zdiagnozowanym problemem jest zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem -  w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Osiny. Są to informacje uzyskane są od mieszkańców, jak również z analizy przeprowadzanych interwencji, własnych spostrzeżeń oraz mające potwierdzenie w zgłaszanych zagrożeniach nanoszonych na KMZB.  Zakładany cel to zminimalizowanie tego zjawiska poprzez oddziaływanie prewencyjne, kontakt z przedstawicielami placówki handlowej, kontrole miejsc, gdzie dochodzi do naruszeń, legityowanie osób w zagrożonym rejonie, rozmowy z mieszkancami, reagowanie na sytuacje łamania prawa.

 

 

Powrót na górę strony