Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Komisariatu Policji w Zelowie


Rejon służbowy nr 12 – dzielnicowy asp.szt. Łukasz Luba

 

tel. 47 8465 420, tel. kom. 516 438 175

adres email:dzielnicowy.zelow12@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 12 rejonu należą ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chrapkiewicza, Kazimierza Wielkiego, Komeńskiego, Kościuszki, Kunickiego, Lubelska, Łąkowa, Mickiewicza, Mieszka I, Piotrkowska, Pl. Dąbrowskiego, Płocka, Południowa, Poznańska, Sienkiewicza, Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Anny, Wąska, Władysława Łokietka, Zachodnia.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 12  w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym -  to popełnianie wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem na ulicy Świętej Anny oraz ulicy Szkolnej w Zelowie. Zakładany cel -  wyeliminowanie przypadków niewłaściwego parkowania. Wzmożenie obchodu i częstotliwości kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożeń. Bieżąca współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Zelowa oraz profilaktyczne rozmowy z mieszkańcami, stanowcze reagowanie na przypadki łamania prawa.

  

Rejon służbowy nr 13 –

 

 

tel. 47 8465 429, tel. kom. 690 115 343

adres email:dzielnicowy.zelow13@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 13 rejonu należą ulice: Bujnowska, Bukowa, Cegielniana, Ceramiczna, Cmentarna, Dzielna, Górna, Grzybowa, Harcerska, Herbertowska, Jana Pawła II, Kątna, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Leśna, Leśne Działy, Leśniczówka, Marii Skłodowskiej-Curie, Nowy Rynek, Osiedle Płocka, Pabianicka, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Północna, Przejazd, Sosnowa, Wesoła, Wolności, Wrzosowa, Wschodnia, Złota, Zofii, Żeromskiego.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 13 w okresie

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego nr II Zelowa wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie jest spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego "ABC", w Zelowie przy ulicy Żeromskiego 36. Zakładany cel do osiągnięcia - zminimalizowanie ilości popełnianych wykroczeń, lczby osób spożywajacych alkohol w rejone tej placówki handlowej. W tym celu będą prowadzone działania represyjno-prewencyjne, okolica sklepu będzie monitorowana w czasie bieżacej służby. Policjanci będą utrzymywć stały kontaktu z właścicelem oraz pracownikami sklepu. Wzmożenie obchodu, kontroli w miejscu i czasie występowania zagrożenia. Bieżąca współpraca w tym zakresie z mieszkańcami, właścicielem sklepu, stanowcze reagowanie na przypadki łamania prawa, uświadamianie społeczności lokalnej o reagowaniu obywateli na przypadki łamania prawa poprzez natychmiastowe poinformowanie Policji o zagrożeniu. 

Rejon służbowy nr 14 - dzielnicowy mł.asp. Jakub Karpiński

 

tel. 47 8465 429, tel. kom. 516 438 199

adres email: dzielnicowy.zelow14@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 14 rejonu należą miejscowości: Bocianicha, Bominy, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Jamborek, Karczmy, Kociszew, Kolonia Grabostów, Kolonia Karczmy Kolonia Kociszew,  Kolonia Łobudzice, Kolonia Ostoja, Kuźnica, Łobudzice, Marszywiec, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Sromutka, Zabłoty, Zagłówki, Zelówek.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Z oceny zagrożeń rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie są wałęsające się bezpańskie psy, miedzy innymi na terenie sołectwa Bocianicha, Kociszew, Dąbrowa, Łobudzice. Zakładany cel do osiągnięcia  -  wyeliminowanie zagrożenia, ustalenie właścicieli walęsających się zwierząt. Dzialania: współpraca i spotkania z mieszkańcami  i edukacja społeczeństwa w tym zakresie, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, współpraca z sołtysami, wspólne działania z UM w Zelowie, kontakt i współpraca w tym zakresie z Leśnikami. Stanowcze reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

  

Rejon służbowy nr 15 - dzielnicowy asp. szt. Jarosław WOŹNIAK

 

 

tel. 47 8465 420, tel. kom. 690 115 342

adres email:dzielnicowy.zelow15@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do 15 rejonu należą miejscowości: Chajczyny, Faustynów, Ignaców, Janów, Jawor, Kolonia Pożdżenice, Krześlów, Kurów, Kurówek, Łęki, Nowa Wola, Podlesie, Pożdżenice, Przecznia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zalesie.

Plan działania  priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

Z oceny zagrożeń tego rejonu służbowego wynika, że głównym problemem występującym na tym terenie są nielegalne wysypiska śmieci na działkach, gruntach i kompleksach leśnych. Zakładany cel do osiągnięcia - wyeliminowanie zagrożenia - zjawiska wyrzucania śmieci. Dzialania: współpraca i spotkania z mieszkańcami dzielnicy i edukacja społeczeństwa w tym zakresie, wychowywanie dzieci i młodziezy w duchu ekologii, zwiększenie częstotliwości kontroli newralgicznych miejsc na terenie rejonu, współpraca z sołtysami, wspólne działania z UM w Zelowie, kontakt i współpraca w tym zakresie z Leśnikami, rozmowy z seniorami w klubie seniora w Zalesiu. Stanowcze reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

Powrót na górę strony