GALERIE ZDJĘĆ

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie

18 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie odbyła się narada roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu bełchatowskiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w roku 2017. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – insp. Andrzej Łapiński, kierownictwo bełchatowskiej komendy, policjantki, policjanci i oraz przedstawiciele samorządów powiatu bełchatowskiego.

Odprawa roczna rozpoczęła się uroczystym przekazaniem kluczyków do radiowozów służbowych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi – insp. Andrzejowi Łapińskiemu, ufundowanych przez: Starostę Powiatu Bełchatowskiego – Waldemara Wyczachowskiego,  Wiceprezydenta Miasta Bełchatowa – Ireneusza Owczarka oraz Wójta Gminy Kleszczów – Sławomira Chojnowskiego. Bełchatowska komenda wzbogaciła się o 5 radiowozów służbowych, w tym specjalistyczny samochód, który  będzie służył do przewożenia osób zatrzymanych i konwojowanych. Następnie Wójt Gminy Bełchatów –Kamil Ładziak oraz Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie – insp. Karol Mielczarek dokonali symbolicznego otwarcie kojców dla psów służbowych, ufundowanych z budżetu Gminy Bełchatów.

Dalszą część odprawy kontynuowano w sali konferencyjnej bełchatowskiej komendy. Po przywitaniu gości przez insp. Karola Mielczarka, głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, który przedstawił wyniki pracy funkcjonariuszy osiągnięte w minionym roku.

W 2017 roku na terenie powiatu bełchatowskiego stwierdzono 1942 przestępstwa, z czego 1587 zostało wykrytych. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 81,7%, co znacznie przewyższa średnią wojewódzką - 67,2%. Warto podkreślić, że znacząco wzrosła wykrywalność przestępstw kryminalnych, z poziomu 55,6% w roku 2016 do 72,8% w roku minionym. W porównaniu do roku poprzedniego spadła również liczba przestępstw w tzw. 7 kategoriach (bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie mienia) z 643 do 580  czynów ( tj. o 63 mniej ) przy wykrywalności na poziomie 57,7% (2016 r. – 36,3%).

Z kolei Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński zaprezentował wyniki pracy jednostek garnizonu łódzkiego osiągnięte w 2017 roku dziękując jednocześnie samorządom za bardzo dobrą współpracę z bełchatowską Policją.

Na zakończenie komendant powiatowy insp. Karol Mielczarek podziękował służbom, instytucjom i władzom samorządowym współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku. Wszystkim życzył wytrwałości i dalszych sukcesów.

Powrót na górę strony