Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bełchatowskie konsultacje społeczne dotyczące Mapy Zagrożeń

Bełchatowscy policjanci konsultują ze społecznościami lokalnymi projekt Powiatowej Mapy Zagrożeń. Społeczny dyskurs, w ramach którego 12 lutego 2016 roku zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ma pomóc funkcjonariuszom w rozpoznaniu społecznych oczekiwań co do zakresu udostępnionej informacji oraz działań, nie tylko policyjnych, mogących podwyższyć stan bezpieczeństwa publicznego.

W dniu 12 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń na poziomie powiatu. Spotkanie poprowadził mł. insp. Tomasz Jędrzejczyk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, a zaproszenie do rozmowy o bezpieczeństwie mieszkańców Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego przyjęli samorządowcy, przedstawiciele instytucji, służb i organizacji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Celem prowadzonych w całym kraju konsultacji jest wypracowanie ogólnych założeń, optymalizacji zarówno źródeł jak i zakresu informacji, które będą wykorzystane przy tworzeniu „Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”, w tym na szczeblu powiatów. Mapa Bezpieczeństwa będzie wizualizacją aktualnego stanu bezpieczeństwa, ukazującą zagrożenia przestępczością, w tym z uwzględnieniem poszczególnych jej kategorii, a także miejsc  w których doszło do największej liczby wypadków i kolizji drogowych.
 
Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie oraz bełchatowscy policjanci serdecznie dziękują uczestnikom konsultacji za udział w spotkaniu i włączenie w twórczą dyskusję o bezpieczeństwie mieszkańców powiatu.

Powrót na górę strony