Informacje

By żyć bezpieczniej - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na terenie powiatu bełchatowskiego ruszyła kampania promocyjna wdrażania „Map Zagrożeń”. Celem tej inicjatywy jest aktywne włączenie się mieszkańców naszego powiatu w budowanie bezpieczeństwa na naszym terenie. Mając na uwadze rozpowszechnienie i realizację tego projektu bełchatowscy policjanci spotykają się ze społeczeństwem.

We wrześniu tego roku na terenie całego kraju rusza program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest interaktywnym  narzędziem służącym do przekazywania informacji przez społeczeństwo o zaobserwowanych zagrożeniach i miejscach ich występowania. Każdy mieszkaniec naszego regionu będzie mieć wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa w regionie, reagując na zagrożenia i dzieląc się swoimi uwagami z Policją.

31 sierpnia 2016r. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie – podinsp. Tomasz Jędrzejczyk odpowiadając na zaproszenie Przewodniczącej Rady Powiatu w Bełchatowie – Pani Doroty Pędziwiatr  uczestniczył w XXIV Sesji Rady Powiatu w Bełchatowie. W jej trakcie komendant poinformował uczestników Sesji, że jeszcze we wrześniu na terenie naszego powiatu uruchomiona zostanie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant wyjaśnił, że celem tej inicjatywy jest aktywne włączanie się mieszkańców w budowanie bezpieczeństwa, poprzez przekazywanie swoich spostrzeżeń o zaobserwowanych zagrożeniach i miejscach ich występowania. W ten sposób każdy może mieć swój wkład w budowaniu bezpieczeństwa w regionie w którym mieszka. Natomiast policjanci dzięki nowemu narzędziu będą mieli dostęp do bieżących informacji o występujących problemach co pozwoli im szybciej reagować na różnego typu zagrożenia. Po wygłoszeniu prelekcji  wywiązała się krótka dyskusja związana z poruszoną tematyką.

Jak co roku 1 września, przed szkołami pojawiły się policyjne patrole, które zadbały o bezpieczeństwo najmłodszych. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego policjanci na terenie całego powiatu przekazali informacje dotyczącego uruchamianych krajowych map zagrożeń bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony