Informacje

Międzynarodowy dzień praw dziecka – bezpieczeństwo dzieci, to nasz priorytet

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, hejt, przemoc rówieśnicza, cyberzagrożenia - to główne tematy spotkań policjantek z zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii z młodzieżą. Wszystko po to aby dzieci i młodzież były świadome zagrożeń i nie padały ofiarami przemocy bądź nie były sprawcami nieakceptowalnych zachowań.

Aby zapobiegać zjawiskom związanym z przemocą rówieśniczą, uświadomić młodzież jak właściwie reagować i nie godzić się na wszelaką przemoc wobec drugiej osoby policjanci w Wydziału Prewencji sukcesywnie odwiedzają uczniów oraz rozmawiają z pedagogami i uczestniczą w spotkaniach z rodzicami w szkołach. Tego typu spotkania dają możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat nieakceptowalnych zachowań, ale także są cennym źródłem wymiany doświadczeń i sposobów radzenia sobie z problemami młodzieży - wszystko dla bezpieczeństwa młodych ludzi. Ostatnio spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Łękawie oraz w Kurnosie Drugim, a także w Liceum Ogólnokształcącym w Zelowie. Prelekcje odbyły się we współpracy z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym wyżej wymienionych placówek oświatowych. Policjantki na co dzień zajmujące się zagadnieniami profilaktyki społecznej, we wsparciu dzielnicowych, rozmawiały z uczniami o zagrożeniach. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Była mowa o hejcie i przemocy rówieśniczej, o cyberzagrożeniach, na które narażone są młodzi ludzie. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem czynu karalnego i zachowaniach świadczących o przejawach demoralizacji. Dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Przypominała jakich zachowań unikać, by nie być sprawcą nieakceptowalnych zachowań lub nie paść ofiarą przemocy rówieśniczej oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdzie zwrócić się o pomoc i jak reagować kiedy widzimy, że ktoś staje się ofiarą przemocy czy hejtu, który może przybierać różne formy.

nadkom. Iwona Kaszewska

  • policjantka a spotkaniu z rodzicami uczniów.
  • policjantka a spotkaniu z rodzicami uczniów.
  • policjantka na spotkaniu z uczniami w szkole.
  • policjantka na spotkaniu z uczniami w szkole.
Powrót na górę strony