ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Wydział do spraw Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń

Naczelnik - podinsp. Jarosław Nowicki

Sekretariat Wydziału ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń KPP w Bełchatowie, telefon: 47 846 52 64, email: wwprd@belchatow.ld.policja.gov.pl

Zadania Wydziału:

  • prowadzenie postępowań przygotowawczych i sprawdzających o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
  • sporządzanie formularzy rejestracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi oraz postępowaniami w sprawach o wykroczenia w zakresie,
  • procesowej rejestracji osób i zdarzeń w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji,
  • rejestracji zdarzeń i osób w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji,
  • wykonywanie zadań związanych pełnieniem funkcji oskarżyciela publicznego,
  • wykonywanie czynności w ramach pomocy prawnej, na polecenie Sądu, Prokuratury, jednostek Policji oraz innych uprawnionych organów.
Powrót na górę strony