Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kadr i Szkolenia

Specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia - mgr Katarzyna Koperek

telefon kontaktowy 47 846 52 18; email: kadry@belchatow.ld.policja.gov.pl

Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy:

  • prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant,
  • realizowanie polityki kadrowej Komendanta,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów,
  • realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy oraz opracowywanie projektu regulaminu Komendy,
  • wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb,
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
  • realizowanie zagadnień socjalnych dla policjantów, emerytów i rencistów Policji powiatu bełchatowskiego,
  • realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy,
  • realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy  w zakresie właściwości zespołu.

 

 

Powrót na górę strony