Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

 

 Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy mł.asp. Marta Bajor

tel. kom. 516 438 270

adres emeil:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 16 rejonu należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa,  Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana

Plan działań priorytetowych rejon służbowy 16 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Analiza zagrożeń wskazuje, że w miejscowości Kleszczów w na terenie przyległym do stacji paliw "ORLEN" znajdującej się przy ulicy Głównej 37 dochodzi do popełniania wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, palenia tytoniu, zakłócania ładu i porządku publicznego. Wymienione naruszenia mają miejsce w weekendy w godzinach wieczorowych. Zakładany cel - wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem polegających w szczególności na spożywaniu alkoholu oraz innych form zakłócania ładu i porządku publicznego. Działania: Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej przedmiotowego rejonu służbowego, legitymowanie osób oraz stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, nawiązanie współpracy z pracownikami stacji paliw celem bieżącego informowania Policji o pojawieniu się zagrożeń.

  

Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy mł.asp. Zbigniew Iglantowicz

tel. kom. 516 438 206

adrs emeil:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 17 rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice,  Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia,  Wolica

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Zdiagnozowanym problem jest to, że na terenie gminy Kleszczów, w szczególności w rejonie szkół często dochodzi do wykroczeń w postaci nagłego wtargnięcia na jezdnię pieszych na przejściach dla pieszych oraz rowerzystów nieprawidłowo korzystających z przejazdu dla rowerzystów, stwarzających bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Do opisanych sytuacji najczęściej dochodzi kiedy użytkownicy dróg podczas przemieszczania się korzystają z telefonów. Zakładany cel - wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem. Działania: wustąpienie do UG w Kleszczowie o rozwżenie możliwości oznakowania chodnikow przy przejściach dla pieszych zlokalizowanych w rejonie szkół w postaci napisów o terści " odłóż smartfon, żyj". Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej przedmiotowego rejonu służbowego, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia. Po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży kampanii informacyjnej na temat zagrożeń płynących z korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy asp. szt. Ewelina Maciejewska

tel. 8465 056, tel. kom.  690 115 338

adres emeil: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica,  Żłobnica Wieś.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 18 w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku

Analiza zagrożeń w rejonie służbowym wskazuje, że dochodzi do zgłoszeń dotyczących popełnianych przez mieszkańców wykroczeń w postaci niestosowania się do przepisów art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzone będą działania mające na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem. Ponadto reagowanie na przypadki wtargnięć pieszych na przejsciach dla pieszych, co stanowi bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. Do opisanych sytuacji najczęściej dochodzi kiedy użytkownicy dróg podczas przemieszczania się korzystają z telefonów. Zakładany cel - wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem. Działania: wystąpienie do UG w Kleszczowie o rozwżenie możliwości oznakowania chodników przy przejściach dla pieszych w postaci napisów o terści " odłóż smartfon, żyj". Objęcie częstszą kontrolą w służbie obchodowej rejonu służbowego gdzie dochodzi do opisanych naruszeń, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia. Po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemią przeprowadzenie wśród dzieci i młodzieży kampanii informacyjnej na temat zagrożeń płynących z korzystania z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Systematyczne przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami o konsekwencjach karnych niestosowania się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony