Kleszczów

Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy mł. asp. Sylwester ŁYP

telefon kontaktowy:  516 438 270

adres email:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

Do rejonu 16 należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 16 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

W rejonie służbowym numer 16 zdiagnozowanym problemem jest nieprzestrzeganie przepisów Ruchu Drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu „Solpark” Kleszczów przy ulicy Sportowa 8. Na terenie kompleksu znajduje się między innymi Zespół Szkół Ponadpodstawowych, centrum rekreacyjno-sportowe, Biblioteka Gminna. Zagrożeniem w tym miejscu jest  nieprawidłowe parkowanie przez kierujących, którzy pozostawiając często swoje pojazdy na kilka godzin stwarzają realne zagrożenie dla uczniów jak i osób korzystających z kompleksu „Solpark”. Problem ten jest na bieżąco rozwiązywany, był również zgłaszany na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zdiagnozowany problem występuje zarówno w godzinach dopołudniowych i nocnych, gdzie na terenie parkingu w weekendy gromadzi się młodzież spożywająca alkohol słuchając przy tym głośno muzyki zakłócając spokój i spoczynek dla mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie do parkingu. Zakładany cel to zminimalizowanie zagrożenia. Działania: częste kontrole prewencyjne miejsca zagrożenia w ramach służby obchodowej, rozmowy z mieszkańcami, podniesienie świadomości osób nieletnich, uzupełnienie i poprawienie oznakowania w bezpośrednim otoczeniu kompleksu  „Solpark” w celu poprawy bezpieczeństwa osób, współpraca z Urzędem Gminy w Kleszczowie oraz placowką oświatową, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy asp. Paweł WÓDKA

telefon kontaktowy: 516 438 206

adres email:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do rejonu 17 należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice, Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia, Wolica.

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

W rejonie służbowym nr 17 zdiagnozowanym problemem jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz akty wandalizmu w rejonie bloków przy ulicy Sportowej w Łuszczanowicach. Problem ten występuje w dni wolne, ale taże popołudniami i wieczorami. Zagrożenie to ma odzwierciedlenie w podejmowanych interwencjach policji, w zgłoszeniach mieszkańców oraz informacjach naniesionych jako zagrożenie na KMZB. Zakładany cel – wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożenia, zabobieganie aktom dewastacji i wandalizmu oraz parkowania w miejscach niedozwolonych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży. Działania: zwiększenie częstotliwości kontroli miejsca zagrożenia w ramach służby obchodowej, rozmowy z mieszkańcami, również młodzieżą szkolną i edukacja w tym zakresie, podjęcie działań zwiększajacych liczbę miejsc parkingowych, współpraca z Urzędem Gminy, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy asp. Grzegorz KAPELAŃCZYK
 

telefon kontaktowy: 47 846 50 56, 690 115 338,

adres email: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica, Żłobnica Wieś.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 18 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

W rejonie służbowym nr 18 zdiagnozowanym zagrożeniem są spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz akty wandalizmu na terenie placu zabaw w miejscowości Żłobnica przez osoby nieletnie. Zagrożenie to występuje w różnych porach dnia, w dni wolne, w czasie ferii i wakacji. Problem ma odzwierciedlenie w podejmowanych interwencjach policji, w zgłoszeniach mieszkańców oraz informacjach naniesionych jako zagrożenie na KMZB. Zakładany cel do osiągnięcia to całkowite wyeliminowanie opisanego zagrożenia. Proponowane działania w tym zakresie to informowanie społeczności lokalnej o występującym zagrożeniu w trakcie obchodu, motywowanie społeczności lokalnej do natychmiastowego powiadamiania Policji w przypadku zaobserwowania zachowań godzących w porządek prawny, mające na celu wyeliminowanie przypadków łamania przepisów prawa. Dodatkowo współpraca z sołtysem, z Urzędem Gminy, edukacja dzieci i młodzieży uświadaianie jej o odpowiedzialności prawnej, działania profilaktyczne w szkołach. W przypadku braku efektów kampanii informacyjnej i stwierdzenia zaistnienia wykroczeń bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

 

 

 

Powrót na górę strony