Kleszczów

Wykaz dzielnic wyznaczonych na terenie działania Posterunku Policji w Kleszczowie

 

 Rejon służbowy nr 16 - dzielnicowy mł. asp. Sylwester Łyp

tel. kom. 516 438 270

adres emeil:dzielnicowy.kleszczow16@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 16 rejonu należą miejscowości: Boczna, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dojazdowa, Gliniana, Główna, Grzybowa, Irysowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kalinowa, Krótka, Kwiatowa, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łączna, Malinowa, Miła, Milenijna, Niska, Ogrodowa, os. Przyjaźń, os. Zacisze, Osiedlowa, Polna, Południowa,  Poprzeczna, Poziomkowa, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Topolowa, Tulipanowa, Tylna, Urzędowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Wschodnia, Wspólna, Wysoka, Zielona, Źródlana

 

Plan działań priorytetowych rejon służbowy 16 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

W rejonie służbowym nr 16 zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie się i demoralizacja osób nieletnich poprzez spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw przy ulicy Tulipanowej w Kleszczowie. Zagrożenie ma miejsce w godzinach wieczornych, najczęściej w dni wolne, weekendy, w wakacje, ferie świąteczne. Problem ten jest również zgłaszany przez mieszkańców. Zakładany cel –  zminimalizowanie zagrożenia. Działania: częste kontrole prewencyjne miejsca zagrożenia w ramach służby obchodowej, rozmowy z mieszkańcami, podniesienie świadomości osob nieletnich, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

  

Rejon służbowy nr 17 - dzielnicowy asp. Paweł Wódka

tel. kom. 516 438 206

adrs emeil:dzielnicowy.kleszczow17@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

Do 17 rejonu należą miejscowości: Adamów, Czyżów, Kolonia Wola Grzymalina, Łękińsko, Łuszczanowice,  Łuszczanowice Huby, Łuszczanowice Kolonia,  Wolica

 

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 17 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

W rejonie służbowym nr 17 zdiagnozowanym problemem jest gromadzenie sie młodzieży, która zakłóca ład i porządek prawny, spożywa alkohol w miejscach niedozwolonych i dopuszcza się aktów wandalizmu. Problem ten występuje w miejscowości Łuszczanowice, w obrębie bloków przy ulicach Rubinowej i Sportowej. Zagrożenie to ma odzwierciedlenie w podejmowanych interwencjach policji, w zgłoszeniach mieszkańców oraz informacjach naniesionych jako zagrożenie na KMZB. Zakładany cel – wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożenia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i młodzieży, zabopieganie dewastacji elewacji oraz infrastruktury budynków. Działania: zwiększenie częstotliwości kontroli miejsca zagrożenia w ramach służby obchodowej, rozmowy z mieszkańcami, respektowanie zakazu sprzedazy alkoholu nieletnim, edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie zagrożeń, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa

 

 

Rejon służbowy nr 18 - dzielnicowy st. asp. Grzegorz Kapelańczyk

tel. 8465 056, tel. kom.  690 115 338

 

adres emeil: dzielnicowy.kleszczow18@belchatow.ld.policja.gov.pl

 

 

Do 18 rejonu należą miejscowości:Antoniówka, Biłgoraj, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Kocielizna, Piaski, Rogowiec, teren Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Słok Młyn, Stefanowizna Żłobnica,  Żłobnica Wieś.

 

Plan działań priorytetowych rejon służbowy nr 18 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku

W rejonie służbowym nr 18 zdiagnozowanym zagrożeniem jest gromadzenie się młodzieży i zakłócanie porządku i ładu publicznego w rejonie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Antoniówce. Problem ma odzwierciedlenie w podejmowanych interwencjach, zgłoszeniach mieszkańców, informacjach naniesionych na KMZB. Zagrożenie ma miejsce najczęściej w dni wolne, w weekendy, w wakacje, ferie świąteczne, wszystko w godzinach wieczornych. Zakładany cel – wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożenia. Działania: zwiększenie częstotliwości kontroli miejsca zagrożenia w ramach służby obchodowej, współpraca i rozmowy z mieszkańcami, z młodzieżą, edukazja nieletnich, respektowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, bezwzględne reagowanie na przypadki łamania przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony