Informacje

Policyjne działania "Bezpieczna droga do szkoły"- wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci

1 września w szkołach zabrzmi pierwszy dzwonek. Uczniowie po beztroskim wypoczynku wrócą do swoich obowiązków. Podróż do szkoły i przedszkola znów będzie stałym elementem w życiu młodego człowieka. Aby droga ta była bezpieczna dbać będą bełchatowscy policjanci, realizując zadania w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Pod lupą mundurowych będą okolice szkół, przedszkoli i przejść dla pieszych. Nieodłącznym elementem akcji będzie również profilaktyka i edukacja dzieci. „Do szkoły wracamy o swoje bezpieczeństwo dbamy” to zaplanowany przez bełchatowskich profilaktyków cykl spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, bełchatowska policja rusza z działaniami pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Jak zawsze ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli oraz na drogach, prowadzących do placówek oświatowo–wychowawczych. Dlatego policjanci zwracać będą uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przede wszystkim w relacji pieszy – kierujący, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Po wakacjach dzieci bywają rozkojarzone, nie kontrolują zupełnie tego co się dzieje na drodze. Nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa wbiegają na przejścia dla pieszych, albo przechodząc korzystają z telefonów. Dlatego kierowcy muszą wykazać się czujnością i przewidywać zagrożenie.

Przez cały okres roku szkolnego policjanci będą prowadzić, systematyczną pracę z uczniami, która ukierunkowana będzie na edukację uczniów w zakresie bezpieczeństwa. "Do szkoły wracamy o swoje bezpieczeństwo dbamy” to zaplanowany przez bełchatowskich profilaktyków plan spotkań z najmłodszymi. Z nastaniem roku szkolnego rusza lawina działań edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do najmłodszych. Po wakacjach policjanci przypominać będą dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się nie tylko na drodze i podczas podróży, ale także podczas zabaw i kontaktów z obcymi. Będą uświadamiać ich o różnych zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół i przedszkoli, jednak z uwagi na pandemię, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Działania policji podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” dedykowane są nie tylko najmłodszym, ale także dorosłym uczestnikom ruchu drogowego. Bardzo ważne w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach jest kształtowanie właściwych postaw i nawyków już od najmłodszych lat. To wspólne zadanie dla rodziców i nauczycieli, oczywiście przy wsparciu policjantów. Nauczmy nasze pociechy, że odblaski to podstawowe elementy garderoby odbowiedzialnego człowieka, często ratujące życie.

W trosce o bezpieczeństwo na drogach przypominamy, że od 1 czerwca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 2021 roku – Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami,

PIESZY

  • wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. ( Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych)
  • ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.
  • Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

KIERUJĄCY POJAZDAMI, zobowiązani są do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego,
  • ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
  • Policjanci umundurowani stoją przy radiowozie obok nich dzieci . Policjanci rozdają im odblaski. Zdjęcie zrobione w plenerze
Powrót na górę strony